Hrvatski savez organizirao je od 6. – 8. studenog 2019. godine Kamp u Tuheljskim Toplicama, a koji je bio organiziran za predstavnike udruga članica (predsjednici i tajnici udruga, voditelji podrške u boravcima i samostalnom stanovanju, osobe s intelektualnim teškoćama i njihovi roditelji) te na kojemu je sudjelovalo 150 sudionika iz 23 udruge članice Saveza.

Na početku programa 6. studenog 2019. Kamp je otvorila predsjednica Mirjana Jakovčev te predstavila raspored aktivnosti tijekom održavanja Kampa.

Nakon pozdravne riječi Ozren Catela predstavio je primjere dobre prakse u volontiranju i zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama, a korisnici udruge su iznijeli svoja iskustva.

Predstavnici udruga iz Bjelovara i Koprivnice predstavili su rad svoje udruge i projekte koje provode, a predstavnici  Centra za zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama POLŽ (Varstveno delovni centar POLŽ) iz Maribora prezentirali su svoja iskustva u zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama i provođenju projekata.  MeNeRaLi – Savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama iz BiH predstavili su svoj rad i iskustva.

Tijekom 7. studenog 2019. održane su edukacije za predsjednike i tajnike udruga: radionicu “Mogućnosti zapošljavanja na EU projektima” održala je Lidija Stojković , stručnjak za pripremu i provedbu projekata iz Slavonskog Broda, na kojoj su sudionici imali priliku postavljati pitanja iz svih područja koja ih zanimaju.

Natalija Višević iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom održala je edukaciju “Koraci za osnivanje zaštitnih i integrativnih radionica”, a Goran Vukmanić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prikazao je “Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada” na temelju statističkih podataka.

Nadica Jokić, psiholog iz Hrvatskog zavoda zapošljavanje, održala je radionicu za osobe s intelektualnim teškoćama pod nazivom “Usluge i aktivnosti HZZ-a prema nezaposlenim osobama s invaliditetom”.

Mirjana Jakovčev i Patricija Karaman održale su radionicu za predsjednike i tajnike udruga te voditelje podrške u poludnevnim boravcima i samostalnom stanovanju na kojoj se raspravljalo o novim temama koje bi trebale biti obuhvaćene u nadolazećim aktivnostima Saveza – “Nove teme za buduće izazove”.

Ivana Sabolić,  Julijana Pavlešić i Jelica Hržina (mag. edukacijske rehabilitacije) održale su radionicu na istu temu s osobama s intelektualnim teškoćama, te definirali potrebe i želje za aktivnostima u nadolazećem razdoblju.

Nakon provedenih radionica sudionici su prezentirali teme važne za dodatno razmatranje, educiranje i informiranje članova i predstavnika udruga. Osobe s intelektualnim teškoćama navele su u kojim radionicama žele sudjelovati i što ih zanima.

Donesen je zaključak – popis tema za buduće izazove:

 1. Osobni asistent (uloga, definiranje, odnos, osoba s IT/osobe s mot.ošt.
 2. Spolnost (edukacija osoblja, roditelja, korisnika) – sterilizacija
 3. Mentalno zdravlja
 4. Edukacija zdravstvenog osoblja
 5. Skrb o osobi nakon smrti roditelja u zajednici s manje mogućnosti
 6. Poslovna sposobnost/imovina/vještačenje
 7. Postupak ugovaranja za organizirano stanovanje i poludnevni boravak
 8. Financijska nesigurnost
 9. Utjecaj Saveza na javne politike i njegov značaj
 10. Motivacija roditelja, volontera, lokalne zajednice na uključivanje u udrugu
 11. Dostupnost informacijama (ostvarivanje prava soc. skrbi)

Teme za osobe s intelektualnim teškoćama:

 1. Provođenje slobodnog vremena
 2. Plesne radionice
 3. Radionice samozastupanja
 4. Radionice „novih tehnologija“
 5. Samostalno stanovanje (uz podršku)
 6. Mogućnost izbora
 7. Psihološke radionice za rješavanje problema

U nastavku programa Daniela Bratković s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održala je edukaciju za roditelje osoba s intelektualnim teškoćama i voditelje podrške u boravku i samostalnom stanovanju pod nazivom “Zapošljavanje uz podršku osoba s IT” uz primjere dobre prakse i radionicu “Važne aktivnosti za organiziranje poludnevnog i dnevnog boravka”.

Za sve zainteresirane sudionike Katica Živalj, voditeljica poludnevnog boravka iz Udruge Regoč Slavonski Brod, održala je kreativnu radionicu za izradu božićnih ukrasa i adventskih vijenaca.

Za 8. studeni 2019. bilo je planirano druženje, poticanje umrežavanja, razvoj suradnje te slobodno vrijeme za kupanje i šetnju.