O KLUBU

 

Klub je oblik djelovanja udruge za osobe, odnosno pomoć osobama s intelektualnim teškoćama u pojedinoj županiji, gradu ili općini. U klubu se zbrinjavaju osobe s intelektualnim teškoćama koje se nalaze u obiteljima. Klub je samo oblik skrbi za te osobe i nije samostalni pravni subjekt. Udruge su članice Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama kao nacionalne asocijacije, dok su ove osobe samo članovi određenog kluba.

O KLUBUKlub je dragovoljni oblik okupljanja osoba s intelektualnim teškoćama sličnih interesa.

Uzimajući u obzir posebnosti potreba osoba s intelektualnim teškoćama, dosadašnja praksa je pokazala da su aktivnosti kluba nezamjenjive u izvaninstitucijalnoj podršci tim osobama, osobito na lokalnoj razini, gdje je ovo najčešće i jedini način uključivanja te populacije u život zajednice.

Klubovi osobito pridonose:

  • Poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama
  • Očuvanju stečenih socijalizacijskih vještina i njihovu razvoju
  • Integraciji osoba sintelektualnim teškoćama u lokalnim zajednicama
  • Poticanju tolerantnijeg poimanja društvenih odnosa i načina njihova izražavanja

Klubovi    Klubovi2     Klubovi3

Programi (radioničkoga tipa) za:

1) Razvoj socijalnih vještina koje pridonose što samostalnijem funkcioniranju u obiteljskom i socijalnom okružju (npr. pripremanju jednostavnih jela, briga o sebi…)

2) Radno-okupacijske aktivnosti

3) Kreativno-rekreacijske aktivnosti ( druženje, ples, crtanje, modeliranje, društvene igre…)

4) Podršku pri uključivanju u kulturno-rekreacijski aktivnosti koje nudi lokalna zajednica ( kina, kazališta, izložbe, izleti, kuglanje, jahanje – hipoterapija,…)

5) Kineziterapiju ili hipoterapiju

6) Samozastupanje ( u okviru skupina za samozastupanje).

Klubovi4

Uvjeti

1. Prostor

U sladu s očekivanim brojem korisnika ( vlastiti, iznajmljeni, u uporabi):
– veća prostorija za zajedničke aktivnosti
– čajna kuhinja,
– sanitarni čvor,
– laka dostupnost.

2. Oprema – ovisno o planiranim aktivnostima:

- osnovna oprema: stolovi, stolci, TV, video, grafoskop, osnovni kuhinjski pribor, štednjak, hladnjak,…)
– potrošni materijal: didaktički i socijalizacijski

Voditelj – osoba sa sklonostima za rad u klubu ( stručnjak, ovisno o broju sati predviđenih za aktivnost kluba), ili pak osoba – voditelj radionica (u okviru programskih aktivnosti kluba).

4. Vrijeme rada:

– najmanje 3 – 4 sata na tjedan
– najviše 20 sati na tjedan