Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama osnovan je 1957. u Zagrebu kao Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama. Od svojih početaka član je Međunarodne lige nacionalnih saveza osoba s mentalnim hendikepom (ILSMH), što je današnja globalna organizacija za pitanja intelektualnih teškoća Inclusion International. Od 2006. godine član je europske podružnice Inclusion Internationala, Inclusion Europe, iako su zbog nedostatka sredstava te aktivnosti privremeno u stanju mirovanja.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama okuplja 31 temeljnu udrugu i 40 klubova za osobe s intelektualnim teškoćama s više od 10.000 članova, u čiju korist djeluje.

 

o savezu

Razlog udruživanja temeljnih udruga u Savez njegovih je 6 osnovnih programa koji se provode na nacionalnoj razini. Oni su;

1. koordinativna aktivnost (Deklaracija o udruživanju)
2. edukacija
3. klubovi
4. izdavaštvo
5. međunarodna aktivnost
6. savjetovališna aktivnost

Edukacijske aktivnosti namijenjene su roditeljima, voditeljima klubova i osobama s intelektualnim teškoćama, sa ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s IT koje žive u obiteljima. Različite edukacijske aktivnosti provode se i sa svrhom upoznavanja javnosti s problematikom intelektualnih teškoća, čime se pokušava utjecati na razvoj svijesti građanstva i doprinjeti razvoju civilnoga društva u smislu prihvaćanja različitosti i tolerancije.

Klubovi osoba s intelektualnim teškoćama izraz su roditeljskih nastojanja da djeci koja žive u obiteljima i nisu obuhvaćena nijednim vidom državne skrbi, omoguće organizirano i svrhovito provođenje slobodnog vremena. Nadamo se da će klubovi biti prepoznati zbog svoje vrijednosti i ući u sustav socijalne skrbi čime bi se omogućio njihov neprekidan i neometan rad.

U sklopu Saveza djeluju dva savjetovališta, Pravno savjetovalište i Savjetovalište za psihološku pomoć. (opširnije)

Savez se od svojih početaka bavi izdavačkim radom objavljivanjem stručnog časopisa ‘Naš prijatelj’ koji se jedini u Hrvatskoj bavi pitanjima intelektualnih teškoća; izdaje i novine za roditelje osoba s intelektualnim teškoćama, razne priručnike kao i prigodna izdanja. (opširnije).

Adresa Hrvatskoga saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama;

Ilica 113
10 000 Zagreb
e.mail: savezosit@savezosit.hr

tel 01 3773 105
fax 01 5573 318
mob 095 3058 445

MB 3229211
OIB 19970376853