Moj račun

Prijava


Sigurno plaćanje

T-COM PAY WAY SIGURAN SUSTAV NAPLATE

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Posebno napominjemo da se podaci o karticama nigdje ne zapisuju ili pamte te su nedostupni djelatnicima Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama ili bilo kojim suradnicima, osim poslovnim bankama s kojima surađujemo.