Od 30. do 31. ožujka 2023. godine u Ateni se održao sastanak partnera na ERASMUS+ projektu “Inclu-Ageing: Edukacija članova obitelji i skrbnika za inkluziju osoba s invaliditetom starije životne dobi” (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916), koji se provodi u okviru ERASMUS+ programa KA220-ADU – Partnerstva za suradnju za obrazovanje odraslih. Partnerski sastanci održali su se u prostorima Impact Hub Athens, na kojima smo razgovarali o dosadašnjim aktivnostima projekta i planovima za buduće aktivnosti.

Tijekom sastanka raspravljali smo o 1. rezultatu projekta: izrada kompleta alata za edukaciju roditelja i skrbnika osoba s invaliditetom starije životne dobi, 2. rezultatu: priručnik za roditelje osoba s invaliditetom starije životne dobi, 3. rezultatu: edukacijski videi za obitelji osoba s invaliditetom starije životne dobi, 4. rezultatu: online HUB za učenje za članove obitelji osoba s invaliditetom starije životne dobi i 5. rezultatu: izvješće o preporukama za javne politike. Također smo raspravili administrativne i financijske aspekte projekta i dogovarali sljedeći transnacionalni sastanak koji će se održati u Zagrebu.

Nositelj projekta je Sveučilište Maria Grzegorzewska (APS)/Poljska, a osim Saveza OSIT partneri na projektu su organizacije: Sveučilišni institut za rehabilitaciju (Uri-Soča)/Slovenija, ESTIA – Centar za podršku i socijalnu skrb za osobe s intelektualnim teškoćama/Grčka, Austrijska udruga inkluzivnog društva (AIS)/Austrija i Međunarodni centar za promicanje obrazovanja i razvoja (CEIPES)/Italija.

Cilj projekta je izraditi materijale za neformalnu edukaciju, za osnaživanje roditelja/skrbnika i članova obitelji starijih osoba s intelektualnim teškoćama, njihovo uključivanje i učinkovito sudjelovanje u društvenom životu.

Ciljnu skupinu i korisnike projekta čine odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, odnosno osobe u starijoj životnoj dobi, njihove obitelji i skrbnici, nevladine organizacije i stručnjaci, poput psihologa, edukatora i osoba koje pružaju podršku osobama s intelektualnim teškoćama.

 

Web stranica projekta: https://incluageing.infoproject.eu/

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/Incluageing