Naziv Udruge: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rijeka

Godina i datum osnivanja: 06.11.1959.

Naziv Kluba: Klub Srce Rijeka
Mali Klub Srce – Osnovan 05.11.1994.; A.K. „SRCE“ RIJEKA – Osnovan: 10.10.2006.; KLUB SRCE – Podružnica na području Primorsko-goranske županije u Dražicama -Općina Jelenje (Grobnik) – Osnovan: 03.12.2011.

Godina i datum osnivanja Kluba: 05.11.1987.

OIB Udruge: 49396492543

Broj nominalnih članova: 215

Ukupan broj svih članova: 482

Predsjednik/ca Udruge: Anica Pribanić

Kontakt predsjednika/ce: 098 368 609


Adresa/sjedište Udruge: 
Prvog maja 14/a
51000 Rijeka
P.P. 33
Najam Grada Rijeke, 119 m2
Najam Grada Rijeka, 35 m2
Ukupno najamnina 1.600,00 kn/mjes.
– Općine Jelenje, 60 m2
(prostor dat na korištenje bez najamnine i režija)
(Svi su prostori uređeni, dobro opremljeni, ali još uvijek prostorno nedovoljni za provedbu aktivnosti za uključenje svih potencijalnih korisnika s područja Primorsko-goranske županije, na čijem području Udruga razvija prioritetne izvaninstitucijske usluge socijalne skrbi u lokalnoj zajednici, gdje te usluge nisu dovoljno razvijene.)

Telefon: 051/213-833; 051/324-833

Fax: 051/ 322-833

Mail adresa: udrugamro-srce@ri.t-com.hr

Web stranica Udruge: www.udruga-srce-rija.com


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: nema zaposlenih
  • određeno: Voditeljica aktivnosti VSS jedna osoba; Socijalna radnica VSS jedna osoba; Administrator na Programu SSS jedna osoba
  • ugovor o djelu: Voditeljica Kluba – koordinator programa SSS-informiranje, organiziranje, izvršavanje po Programu 1. Osoba; Vozač kombi vozila za prijevoz korisnika, SSS, profesionalac jedna osoba; Art terapeut VSS, jedan izvršitelj po Ugovoru o djelu (psihoterapija); Voditelji glazbene i likovne terapije dvije osobe VSS po Ugovoru o djelu; Zdravstveno-rekreacijske i sportske aktivnosti jedna osoba po Ugovoru o djelu;
    Ugovoru o autorskom honoraru: Vanjski str. suradnik-Glavni evaluator VSS jedan izvršitelj (jednokratno);
    Ugovor o pružanju usluga knjigovodstvenog servisa
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: 12 volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)
Trogodišnji program 2011-2014
1. Dnevni boravak = 6 sati,
Korisnika 20
(ponedjeljak do petka) Druga godina provedbe
2. Projekt: „Mobilna služba podrške“ = Jednogodišnji projekt – nastavno
Korisnika 55 (uključeni članovi obitelji)
3. Slobodno vrijeme = povremeni boravak –Klub Dražice,
Korisnika 20
4.Klub samozastupnika – mogućnost samozastupanja-samoodređenja- projekt se provodi nastavno od 2006. godine, u kojem sudjeluje 14 samozastupnika-korisnika.

Područje socijalne skrbi:
Pružanje usluga u okviru dnevnog, poludnevnog i povremenog boravka u Klubovima udruge, u domovima korisnika i u lokalnoj sredini.
Pružanje usluga osobne asistencije korisnicima u njihovim domovima;
Skrbništvo svojim štićenicima.

Usluge i aktivnosti koje doprinose prevenciji institucionalizacije odraslih osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.
Navedeni program značajan je za razvoj prioritetnih izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi, u lokalnim zajednicama u kojima potencijalni korisnici žive, u kojima te usluge nedostaju, s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika.

Program izvaninstitucionalne podrške za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i osiguranje neovisnosti življenja u zajednici. Ovaj program, unapređuje i obogaćuje programske sadržaje cjelodnevnog zbrinjavanja odraslih osoba s invaliditetom, te im osigurava skrb izvan vlastite obitelji i osposobljavanje za puno sudjelovanje u zajednici.

Programi i projekti provode se individualno i grupno po modelu tipa radionica:
-Razvoj socijalnih vještina – Briga o sebi-razvijanje pozitivne slike o sebi kroz kompetentnost u socijalnim interakcijama;
-radno-okupacijske aktivnosti;
-kreativno – rekreacijske aktivnosti (likovna i glazbena terapija);
-Sportske aktivnosti (Razvojni programi-Škola plivanja, atletika, boćanje), treninzi, natjecanja; -Integracijski proces – podrška pri uključivanju u lokalnu zajednicu;
-Edukacija (savjetovanja, psihosocijalna podrška korisnicima i članovima obitelji, predavanja, tribina/okrugli stol, radionice za roditelje-osposobljavanje roditelja za njegovatelje;
Modeli neformalnog obrazovanja za ugostiteljska, tehnička i administrativna zanimanja (tečaj za pom. kuhare i drugo pomoćno ugostiteljsko osoblje-obzirom na područje na kojem korisnici žive.
-Edukacija – na temu jačanje kapaciteta udruge za EU fondove);
Pored Programskih aktivnosti, Udruga provodi osnovnu djelatnost koja obuhvaća redovno poslovanje udruge:
Učlanjivanje novih članova-članske knjižice i invalidske iskaznice, ažuriranje Baze podataka, ažuriranje web stranice, Informiranje, dopisivanje, organizacijske aktivnosti, koordinacijske aktivnosti, računsko poslovanje –E- bankarstvo, vođenje knjiga Urudžbenog zapisnika, Matične knjige i ostale dokumentacije, sklapanje Ugovora, prijave i odjave zaposlenika. Pripreme i održavanje sjednica stručnih timova, organa upravljanja, radnih sastanaka, roditeljskih sastanaka, održavanje redovnih godišnjih i Izbornih Skupština.
Suradnja sa institucijama, ustanovama i suradničkim udrugama, suradnja s medijima, promidžbene aktivnosti, senzibilizacija javnosti, te zapošljavanje asistenata po Programu javnog rada (HZZZ);
Evaluacija programa.


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
MSPM 430.000 kn
Grad RI 18.000 kn
Primorsko-goranska županija 30.000 kn

ZABA – projekt „I mi smo dio Vas“ 5.000 kn
U postupku 30.000 kn
Donacije 10.000 kn

Vlastita sredstva:
– Članarina 25.000 kn
-Od dozvoljene radinosti – kreacije 12.000 kn

Sufinanciranje roditelja – prehrana 24.000 kn

U postupku Rješenje Ministarstva socijalne politike i mladih izdano u svibnju 2011. godine, kojim se Udruzi odobrava pružanje skrbi izvan vlastite obitelji za 20 korisnika i u okviru organiziranog stanovanja za 30 odraslih osoba s mentalnim oštećenjima (glavarina).