Naziv Udruge: Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Istarske županije – Pula

Godina i datum osnivanja: 19.05.1959.g.

Naziv Kluba:
– Klub Pula, osnovan 2001.g.;
– Klub Rovinj, osnovan 2001.g.;
– Klub Umag, osnovan 2001.g.;
– Klub Buzet, osnovan 2007.g.;
– Klub Motovun, osnovan 2007.g.;
– Klub Marčana, osnovan 2008.g.;
– Klub Tar, osnovan 2009.g.

OIB Udruge: 06200462168

Broj nominalnih članova: 450

Ukupan broj svih članova: 1100

Predsjednik/ca Udruge: Ozren Catela

Kontakt predsjednika/ce: 095 242 55 56; ozren@mristra.hr


Adresa/sjedište Udruge: 
Kraška 1
52000 Pula
– Pula, najmodavac Grad Pula, površina 100 m2
– Tar, najmodavac je Općina Tar-Vabriga, površina 30m2
– Rovinj, najmodavac je Grad Rovinj, površina je 70m2;
– Umag, najmodavac je Grad Umag, površina je 50m2;
– Buzet, najmodavac je Grad Buzet, površina je 80m2;
– Marčana, najmodavac je Općina Marčana, površina 65m2
– prostor u Motovunu, najmodavac je Osnovna škola Pazin, za taj prostor se plaća najamnina 25,00 kn sat.

Prosječni režijski troškovi: 900 kn/mj

Telefon: 052/213-623

Fax: 052/522522; 052/522523

Mail adresa: ured@mristra.hr

Web stranica Udruge: www.mristra.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: stručna tajnica udruge, jedna zaposlenica
  • određeno:suradnica na programima i projektima, jedna zaposelnica
  • ugovor o djelu: sedam izvoditeljica socijalizacijskih, kreativnih, sportsko-rekreacijskih i glazbenih aktivnosti
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: 3 volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)
Aktivnosti koje Udruga provodi:

-stručno-savjetodavna pomoć članovima: (individualni i grupni rad sa članovima i obiteljima);

-materijalna pomoć članovima (isplata prestacije članovima koju su ostvarili pravo sukladno Skupštini Istarske županije i pomoć u naturi od prikupljenih donacija;

-rad tijela udruge (sazivanje i održavanje sjednica Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije i održavanje drugih sastanaka i koordinacija

-rad podružnica (praćenje i detekcija novih članova, praćenje postojećih i osnivanje novih klubova, suradnja s institucijama i tijelima javne vlasti na području podružnice);

-ljudski i organizacijski razvoj (edukacija članova tijela upravljanja, edukacija radnika i suradnika, edukacija članova);

-promidžba udruge i senzibilizacija javnosti ( predstavljanje rada i aktivnosti putem tiskanih i elektronskih medija, javna prezentacija);

-upravljanje aktivnostima ( rad klubova/radionica, projektne aktivnosti, sudjelovanje na manifestacijama drugih organizacija, partnerstva i suradnja);

Aktivnosti se provode kontinuirano tijekom cijele godine, u aktivnosti su uključeni svi naši članovi.
U aktivnosti klubova uključeno je osamdeset članova.


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
Financiranje Udruge provodi se putem jedinica lokalne i regionalne samouprave