Naziv Udruge: Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Grada Siska

Godina i datum osnivanja: 17.10.1967.god.

Naziv Kluba: Klub Žabica

Godina i datum osnivanja Kluba: 01.03.1981. god.

OIB Udruge: 05591100038

Broj nominalnih članova: 246

Ukupan broj svih članova: 470

Predsjednik/ca Udruge: Zlatica Vrbančić

Kontakt predsjednika/ce: 044/533-882


Adresa/sjedište Udruge: 
I. Meštrovića 32, Sisak, 1/4 prostora u vlasništvu Udruge

Klub Žabica, Sisak,
Trg 22.lipnja 4/b u prostoru Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Siska,
Za taj prostor Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska plaća režijske troškove iz Proračuna Grada Siska

Telefon: 044/ 523-426

Fax: 044/548-003

Mail adresa: udrugazapomocomrsisak@gmail.hr

Web stranica Udruge: www.udruga-omrsb.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: 2 zaposlenice – voditeljica kluba Žabica, voditeljica
    Defektološkog postupka u obitelji-Patronaža
  • određeno: /
  • ugovor o djelu: /
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: /

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)
Klub Žabica, 18-20 OMR, od 8,30 – 13,30 sati – organizirano provode slobodno vrijeme (radionice, biblioterapija, upoznavanje uže i šire okoline, korištenje bazena i dr.)

U Patronažu je uključeno 10 djece s teškoćama u razvoju, 2 ili 1 x tjedno x 1 sat rad u obitelji i 1 x 1,5 sat tjedno igraonica


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
Proračun Grada Siska
– programi 50 000,00 kn
– trošak zaposlenika
200 000,00 kn

Proračun SMŽ
– trošak obilježavanja godišnjica Udruge i Kluba
30 000,00 kn – nije odobreno