Naziv Udruge: Udruga za pomoć osobama s MR Orahovica

Godina i datum osnivanja: 15 veljače 2002

Naziv Kluba: Klub Jaglac

Godina i datum osnivanja Kluba: 03.prosinca 2001 (na svjetski dan OSI)

OIB Udruge: 89724279955

Broj nominalnih članova: 23

Ukupan broj svih članova: 95

Predsjednik/ca Udruge: Đurđa Šimatović

Kontakt predsjednika/ce: mob: 099/2144 288


Adresa/sjedište Udruge: 
Ulica Kralja Zvonimira 53
33515 Orahovica
Prostor od grada(100m2) koristimo od osnutka Udrugena neodređeno vrijeme
Sve režijske troškove Udruga plaća sama
Oslobođeni plaćanja najma od strane grada

Telefon: 033/674 110

Fax: 033/674-110

Mail adresa: durda.simatovic@gmail.com; jaglac@vt.t-com.hr

Web stranica Udruge: www.udrugamrorah.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: nema zaposlenih
  • određeno: Administrator-koordinator i voditelj projekta jedna zaposlena osoba na određeno vrijeme (dok traje projekt) po odobrenom trogodišnjem programu (tajnik)
  • ugovor o djelu: voditelj poludnevnog boravka u klubu Jaglac
    Po odobrenom programu naknadi za taj rad dobile su 2 osobe. Plan je zaposliti jednu osobu na pola radnog vremena (4sata) u poludnevnom boravku
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: 5 volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)
Udruga provodi programe i projekte i slijedeće aktivnosti
-poludnevni boravak
-povremeni boravak
-stručna služba podrške
-slobodno vrijeme
-savjetodavna aktivnost
Plan Udruge je proširiti sve svoje aktivnosti na cjelodnevni boravak jer takvu podršku nam ne pruža organizirani sustav RH

Specifične aktivnosti koje Udruga provodi su:
-kreativne radionice
-škola samostalnog stanovanja i življenja
-likovna radionica
-dramso recitatorskia
-sportske igre i takmičenja
-glazbena radionica
-posjetie, izleti i ljetovanja OMR
-škola plivanja
-program terapijskog jahanja na pustari Višnjica
-socijalizacija OMR te sudjelovanje u aktivnostima grada Orahovice sukladno svojim mogućnostima
-savjetodavna i stručna podrška roditeljima
-obilazak i pomoć članovima OMR i roditeljima (starije dobi koi nemogu zbog svojeg zdravstvenog stanja doći u Jaglac)

Vrijeme trajanja aktivnosti su tijekom cijele godine

Broj članova OMR koji sudjeluje u pojedinim programima je 18 članova

U planu Udruge je osnivanje jedne stambene zajednice za samostalno stanovanje uz podršku jer imamo potrebu za istim a to nam je i najveći izazovs obzirom na starosnu dob OMR i roditelja


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
Izvori financiranja Udruge:
-Trogodišnji program poludnevnog boravka od strane MSPM 2011-2014u godišnjem iznosu 220.000,00kn-260.000.00kn
-Grad Orahovica-6.000.00kn
-Općina Zdenci-3.000.00kn
-Općina Čačinci-2.000.00kn
-Općina Crnac-1.000.00kn
-članarine-1.500.00kn

Troškovi financiranja Udruge za 2012
-zaposlena osoba (puno radno vrijeme) :139.800.00kn
-zaposlena osoba (pola radnog vremena)-ugovor o djelu :70.000.00kn
-struja :3.600.00kn
-grijanje :5.800.00kn
-čistoća i održavanje :4.200.00kn
-uredski materijal: 4.000.00kn
-telekomunikacije: 5.000.00kn
-bankarski troškovi : 1.200.00kn
-knjigovotstveni servis : 14.400.00kn
Svi navedeni troškovi financiranja odnose se na osnovnu djelatnost Udruge, a ostali troškovi i aktivnosti izraženi su u pojedinim projektima i programima.

Također Udruga u postupku ima dva projekta a u čemu smo u svom godišnjem izvješću MSPM izvjestili a to su : Međunarodni natječaji od strane:
-ZU-EIDHR projekt Udruge iznosi 83.251€ a odnosi se na prvu fazu stambene jedinice za stanovanjei poludnevni ili cjelodnevni boravak.

-Krizni fond za Hrvatsku- IDEMO Institut za demokraciju projekt Udruge iznosi 50.022$ a odnosi se na adaptaciju i rekonstrukciju prostora za OSI u kojem djeluje i radi Udruga i poludnevni boravak.
Sa zadovoljstvom Vas i obavještavamo da je najavljeni iznos i odobren.
-Nadalje valja i ovoreći da Udruga ima još par projekata sa kojima je aplicirala na objavljene natječaje a rezultate još očekujemo.
Još bi samo htjeli istaći da Udruga traži dugoročno riješene financiranja za svoje aktivnosti od strane MSPM.