U siječnju 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.02.2.2.14.0010) čime je započela provedba projekta pod nazivom:”Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama” u okviru Poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”.

Pored Saveza kao prijavitelja, udruge partneri na Projektu su:

  • Udruga “Ivanečko sunce” za osobe s intelektualnim oštećenjem, Ivanec
  • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Regoč”, Slavonski Brod

Opis, ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Osobe s najtežim intelektualnim teškoćama bez odgovarajuće podrške nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog života (kretanje, hranjenje, okretanje u krevetu, transfer krevet/kolica, pripremanje i konzumiranje hrane, obavljanje osnovnih higijenskih potreba), kao i aktivnosti kojima bi se uključile u život lokalne zajednice. Svemu tome značajno doprinosi i nepristupačnost okoliša te nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice, u kojoj još uvijek dominiraju predrasude i diskriminacija. Osobama s intelektualnim teškoćama najčešće ili isključivo podršku pružaju članovi najuže obitelji. Posebni problem prisutan je u manjim i ruralnim sredinama udaljenim od dostupnih službi podrške te drugih javnih službi i sadržaja. Navedeni problemi dolaze do izražaja starenjem osoba s intelektualnim teškoćama i članova njihovih obitelji. Stoga se osobe u pravilu zatvaraju u sebe, rijetko izlaze, postaju depresivne ili imaju druge oblike neprimjerenog ponašanja (vikanje, bježanje, agresivnost i sl.). Suočeni s vlastitom nemogućnošću brige za svog člana obitelji s najtežom vrstom intelektualnih teškoća, obitelj je primorana donijeti odluku o institucionalizaciji svog člana, gdje osobe gube svoju samostalnost i svoju lokalnu zajednicu i okruženje, što nije njihov izbor nego nužda. Osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji je od izrazito velike koristi pružanje usluge osobne asistencije jer na taj način dobivaju podršku u aktivnostima koje su u skladu s njihovim potrebama i željama. Realizacija projekta će pokazati da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu svakodnevnog života. Također, obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne mogu. Usluga osobne asistencije značajno doprinosi prevenciji institucionalizacije i razvijanju novih socijalnih kontakata ostankom u svom domu i lokalnoj zajednici, kao i vidljivosti osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici. U mnogim slučajevima obitelji naglašavaju da imaju i nešto slobodnog vremena za sebe te da su im se kvaliteta života i odnosi u obitelji poboljšali. Ciljna skupina projekta su osobe s najtežim stupnjem intelektualnih teškoća za koje je izdano Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije s razinom oštećenja/ovisnosti I. kategorije. Specifični cilj projekta djeluje u pravcu ostvarivanja specifičnog cilja 1 Poziva – pružanjem usluga osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem intelektualnih teškoća, unapređuje se njihova socijalna uključenost i kvaliteta života.

Ukupna vrijednost Projekta: 527.177,12 HRK (intenzitet potpore = 100%)

Razdoblje provedbe Projekta: 20 mjeseci (12.01.2021. – 12.09.2022. godine)

Kontakt osobe za više informacija:

  • mr. sc. Mirjana Jakovčev – predsjednica Saveza
  • Bruno Kobali, mag. iur. – voditelj Projekta