U Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, održan je 9. srpnja 2019. sastanak na temu stomatološke zaštite osoba s invaliditetom. Prošlo je dvije godine od posljednje rasprave o navedenoj temi pa je dobro vidjeti inicijativu za ponovno pokretanje ovog pitanja. Sastanku su prisustvovali: zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč Knežević, predstavnici pojedinih saveza osoba s invaliditetom, predstavnici HZZO, predstavnica Ministarstva zdravstva te predstojnik klinike za stomatologiju prof. dr. sc. Željko Verzak. Predstavnik našeg Saveza na sastanku, bio je Bruno Kobali.

Dr. Verzak iznio je podatke o stanju te potrebnim promjenama u liječenju osoba s invaliditetom. Zbog svojih specifičnih potreba, osobe s intelektualnim teškoćama zahtijevaju poseban pristup stomatologa prilikom ostvarivanja stomatološke zaštite. Na sastanku su donesena tri zaključka:

  1. Dopuna tj. (sub)specifikacija dijagnoza stanja i bolesti kod pacijenata s invaliditetom. Zbog zahtjevnosti rada s pacijentima iz navedene kategorije, potrebno je dodati faktor korekcije. Klinika za stomatologiju i HZZO su u procesu redukcije dijagnoza. Iz širokog spektra dijagnoza, potrebno je izdvojiti skupine osoba s kojima je rad najzahtjevniji, ali i one kojima je ova usluga najpotrebnija.
  2. Zapošljavanje i educiranje novih stomatoloških kadrova.
    Trenutno djeluje između 12 – 13 grupa stomatologa koje rade s osobama s invaliditetom. Taj broj potrebno je povećati te osnovati više mobilnih grupa stomatologa koji će biti u mogućnosti dolaziti do teško pokretnih pacijenata. Svaka regija Hrvatske, trebala bi biti pokrivena dovoljnim brojem mobilnih grupa. Zbog zahtjevnosti rada s ovom kategorijom pacijenata, potrebno je i dodatno educirati buduće kadrove.
  3. Organizacija i kategorizacija novih jedinica unutar postojećeg sustava.
    Sve osobe s invaliditetom u Hrvatskoj (zahtjevnije skupine) kojima su potrebne stomatološke usluge, pokrivene su stomatološkom zaštitom te će im usluga uvijek biti pružena. Nažalost, ovu vrstu usluge mogu ostvariti samo u Zagrebu, a to predstavlja problem osobama koje žive u drugim dijelovima države. Iz tog razloga bilo bi praktično kada bi se unutar postojećeg zdravstvenog sustava organizirale jedinice po uzoru na Zagreb, posebice u većim gradovima (npr. Rijeka, Osijek, Split, Dubrovnik).

Rad s pacijentima koji zbog svojeg stanja zahtijevaju specifičnu pažnju, strpljenje i koncentraciju – poseban je izazov za stomatologe. Stomatolozi koji su odabrali raditi s ovom vrstom pacijenata, ističu se svojom voljom da pomognu osobama kojima je ta pomoć najpotrebnija. To je ujedno i neophodna osobina za rad na ovom području. Iz tog razloga želimo im što bolje uvjete rada te se nadamo da će im u što kraćem roku biti ispunjeni svi traženi zahtjevi.