U Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku održao se 25.05.2020. godine još jedan sastanak kojeg su inicirali predstavnici saveza osoba s invaliditetom iz 8. Centra znanja. Predstavnik Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama bila je predsjednica Saveza mr. sc. Mirjana Jakovčev.

Bilješku sa sastanka prenosimo u cijelosti:

Ministrica izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković zajedno sa saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić, državnim tajnicima Ministarstva rada i mirovinskog sustava Majdom Burić i Draganom Jelićem i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom Ankom Slonjšak održala je radni sastanak s predstavnicima osoba s invaliditetom u prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na sastanku su uz ministricu Bedeković sudjelovale pomoćnica Nada Zrinušić i savjetnica Zvjezdana Bogdanović te predstavnici 8. Centra znanja u ime Pokreta osoba s invaliditetom RH, Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatskog saveza slijepih, Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Saveza društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba „Dodir“, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, Hrvatskog saveza udruga invalida rada, Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama, Saveza udruga za autizam Hrvatske te Saveza civilnih invalida rata Hrvatske.

Konstruktivnom raspravom s predstavnicima udruga postignut je konsezus mišljenja o prenamjeni sredstava iz Fonda novčanih naknada zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom jer to neće utjecati na zaštitu i prava osoba s invaliditetom koje će i dalje biti u fokusu djelovanja Vlade Republike Hrvatske.

Nakon što su na sastanku otvoreno porazgovarali o problemima s kojima su se susreli svi građani RH u ovim izvanrednim uvjetima izazvanima epidemijom koronavirusa predstavnici udruga osoba s invaliditetom pozitivno su komentirali ovu prenamjenu kao prihvatljivo rješenje.

Prenamjena sredstava neće utjecati na zaštitu i prava osoba s invaliditetom 

Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom donesena je kako bi se umanjili negativni efekti izvanredne situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa i održala stabilnost poslovanja gospodarskih subjekata.

Iz tog razloga, Odlukom je utvrđeno da se sredstva novčane naknade mogu koristiti u svrhu očuvanja 600,000 radnih mjesta i zadržavanja radnika u zaposlenosti, uključujući i osoba s invaliditetom.

Na sastanku je istaknuto kako su u  mandatu ove Vlade izdvojena značajna sredstva u ukupnom iznosu od 358 milijuna kuna za zapošljavanje osoba s invaliditetom u HZZ – 95 mil. kn, ZOSI – 263 mil. kn).

U mjere aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) uključeno je 4.700 osoba s invaliditetom za što je isplaćeno više od 95 milijuna kuna. Uz potpore za zapošljavanje, mjere obrazovanja i osposobljavanja, osobe s invaliditetom uključuju se i u mjeru javni rad.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) isplatio je 263 milijuna kuna poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Poticajima se subvencionira plaća osoba s invaliditetom, troškovi obrazovanja, kao i prilagodba radnih mjesta i uvjeta rada. Svake godine dodjeljuju se i dodatna sredstva za zapošljavanje osoba s invaliditetom putem javnih natječaja. Ta su sredstva namijenjena za otvaranje novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom kako na otvorenom tržištu, tako i u integrativnim i zaštitnim radionicama.

Resorna ministarstva kontinuirano održavaju partnerske odnose s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom kao i sa pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom Ankom Slonjšak nastojeći oko svih otvorenih pitanja pronaći zajednička rješenja što je učinjeno i na ovom sastanku.

Nastavlja se kontinuitet pružanja usluga

Prijave pristigle na Natječaj za financiranje trogodišnjih programa za razdoblje 2020. do 2023. „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ upravo se obrađuju, a njihova ukupna vrijednosti je 33,37 milijuna kuna za prvu godinu provedbe.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će u najkraćem roku objaviti privremenu listu odabranih projektnih prijedloga i obavijestiti prijavitelje o njihovom statusu pisanim putem.

Početak provedbe odabranih projekata može započeti od 1. lipnja 2020. godine te time neće biti narušen kontinuitet pružanja usluga.

Intenzivno se nastavlja i proces obrade projektnih prijedloga zaprimljenih na natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški udrugama za 2020. u vrijednosti od 5 milijuna kuna.

Zajedno s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku razmotrit će načine pojednostavljenja prijave i provedbe projekata, kako bi se osiguralo kontinuirano i kvalitetno pružanje socijalnih usluga osobama s invaliditetom i ostalim korisničkim skupinama.

Nastavak sustavne komunikacije i međuresorne suradnje između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva omogućit će učinkovitu zaštitu osoba s invaliditetom, njihova prava, zapošljavanje i punopravnu integraciju u zajednicu.

Preuzeto sa: https://mdomsp.gov.hr