Dostupni su rezultati istraživanja u okviru projekta Platforma 50+ na niže navedenim poveznicama:

uskladenost-zakonodavstva-plakat

https://www.soih.hr/pdf/knowledge_bases/Edicija_uskladivanje_zakonodavstva_za_web.pdf

mapiranje-sastavnica-neovisnog-zivljenja-plakat

https://www.soih.hr/pdf/knowledge_bases/Edicija_mapiranje_sastavnica_za_web.pdf

asistivna-tehnologija-plakat

https://www.soih.hr/pdf/knowledge_bases/Edicija_asistivna_tehnologija_za_web.pdf