Zaposlenici Saveza su 27.1.2022. sudjelovali na radionici SOIH-a “Usudimo se saznati” o temama “Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021. do 2027. godine i “Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024.” koje predstavljaju direktne provedbene planove Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom za navedena razdoblja. Radionica je održana u okviru ciklusa predavanja SOIH Forum virtualnog učenja o KPOSI i okupila je više od 90 sudionika, predstavnika saveza i udruga iz svih dijelova Hrvatske. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjelovao je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Kako sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljaju razvojem Republike Hrvatske, Nacionalnim planom nije propisano i donošenje regionalnih i lokalnih strategija, više su puta tijekom radionice naglašene koristi i potrebe zagovaranja donošenja takvih planova na regionalnoj i lokalnoj razini. Kao pozitivni primjeri izneseni su primjeri Zagreba, Varaždina i Šibenika koji su jedinice lokalne samouprave koje su u suradnji s osobama s invaliditetom donijele takve dokumente. Također, prepoznata je i istaknuta potreba razvijanja i korištenja metodologije praćenja provedbe Nacionalnog i Akcijskog plana, ali i nužnost ostvarivanja svih prava propisanih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.