Hrvatski savez je partner na projektu Edukacija članova obitelji i skrbnika za inkluziju osoba s invaliditetom starije životne dobi – Inkluzivno starenje (Inclu- ageing) (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916), koji je odobren za financiranje u sklopu Erasmus+ programa. Nositelj projekta je obrazovna institucija iz Poljske, a Savez sudjeluje s partnerima iz Slovenije, Grčke, Austrije i Italije. Projekt traje 24 mjeseca (1.2.2022. – 31.1.2024.), a ukupni proračun projekta iznosi 262.555,00 EUR.

hr-sufinancira-europska-unija_pos_pos

Nositelj projekta:

P1 – AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM.MARII GRZEGORZEWS KIEJ (MARIA GRZEGORZEWS KIEJ AKADEMIJA SPECIJALNE PEDAGOGIJE), Poljska

Partneri:

P2 – UNIVERZITETNI REHABILITACIJS KI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE SOČA (SVEUČILIŠNI ZAVOD ZA REHABILITACIJU REPUBLIKE SLOVENIJE -SOČA), Slovenija

P3 – KENTRO KOINONIKIS FRONTIDAS ATOMONME NOITIKI ISTEASI ESTIA (CENTAR ZA SOCIJALNU SKRBI -DOM ZA INDIVIDUALNI MENTALNI FOKUS), Grčka

P4 – CROATIAN ASSOCIATION OF SOCIETIES OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (HRVATSKI SAVEZ UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA), Hrvatska

P5 – AUSTRIAN ASSOCIATION OF INCLUSIVE SOCIETY (AIS) – VEREIN FUR EINE OFFENE GESELLESCHAFT (AUSTRIJSKI SAVEZ INKLUZIVNOG DRUŠTVA) , Austrija

P6 – CENTRO INTERNAZIONAL E PER LA PROMOZIONE DELL’EDUCAZIO NE E LO SVILUPPO ASSOCIAZIONE – CIEPES (MEĐUNARODNI CENTAR ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA I RAZVOJA UDRUGA), Italija

Opći cilj projekta je izrada materijala za neformalno obrazovanje roditelja/skrbnika i članova obitelji za postizanje sigurnog starenja i osnaživanje za potpuno i učinkovito sudjelovanje u društvenom životu osoba s intelektualnim teškoćama u starijoj životnoj dobi.

 

Specifični ciljevi projekta su:

– Definiranje korisnih alata za edukaciju roditelja i skrbnika starijih osoba s intelektualnim teškoćama

– Izrada edukativnog priručnika za podršku roditeljima, članovima obitelji i skrbnicima u prevladavanju izazova koji dolaze starenjem osoba s intelektualnim teškoćama

– Izrada edukativnih video spotova za obitelji starijih osoba s intelektualnim teškoćama

– Dizajniranje opsežnog izvora online informacija s kategoriziranom bazom podataka – online edukativni HUB

– Priprema izvješća s preporukama za javne politike (policy recommendation report) o procesu rješavanja problema povezanih s pružanjem usluga starijim osobama s intelektualnim teškoćama.

 

Postoji 5 rezultata projekta:

  • R1: Komplet alata o tome kako educirati roditelje i zakonske skrbnike starijih osoba s invaliditetom 03.2022 – 30.08.2022 (Mjesec 2 – Mjesec 7), 6 mjeseci
  • R2: Priručnik za edukaciju roditelja 09.2022 – 28.2.2023 (Mjesec 8 – Mjesec 13), 6 mjeseci
  • R3: Obrazovni spotovi za obitelji 01.02.2023 – 31.05.2023 (Mjesec 13 – Mjesec 16), 4 mjeseci
  • R4: HUB web stranica za online učenje za članove obitelji starijih osoba s invaliditetom 02.2023 – 31.01.2024 (Mjesec 13 – Mjesec 24), 12 mjeseci
  • R5: Izvješće o preporukama za javne politike 01.02.2023 – 31.01.2024 (Mjesec 13 – Mjesec 24), 12 mjeseci

U projektu je planirano formiranje savjetodavnog odbora od strane svake partnerske organizacije koji bi sudjelovao u projektu sa savjetodavnom ulogom te doprinosio svojim komentarima prilikom izrade rezultata definiranih projektom, izrađenim na temelju provedenih aktivnosti.