U prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 19. siječnja 2023. predstavljeni su rezultati istraživanja provedenih u okviru projekta „Platforma 50+“, kojeg SOIH provodi u partnerstvu s 11 saveza i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. Na predstavljanju, koje je okupilo 36 sudionika, su voditelji istraživačkih skupina iznijeli rezultate tri znanstvena istraživanja: „Asistivne tehnologije u 21. stoljeću – primjena i perspektive“, „Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“ i „Mapiranje sastavnica neovisnog življenja“. Događaj je moderirao doc. dr. sc. Damir Miholić, koordinator partnera Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na projektu „Platforma 50+“. Predstavljanju rezultata nazočile su Marija Borovec iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Maja Mustač iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela objasnila je metodologiju istraživanja te navela rezultate koji se tiču asistivne tehnologije, u pogledu: razloga za korištenje, zadovoljstva korištenjem, problema pri nabavi i korištenju, financijskog aspekta i educiranosti. Istraživanje je pokazalo kako najveći broj ispitanika (24,24 %) navodi da je visoka cijena problem pri nabavci asistivne tehnologije. Dominik Sikirić predstavio je rezultate dijela istraživanja koje se odnosi na usklađenost zakonodavstva s Konvencijom, iz kojih su vidljivi problemi koji se tiču demotiviranja osoba s invaliditetom na zapošljavanje, sustava vještačenja, statusa roditelja njegovatelja, administrativnih procedura u zdravstvenom sustavu, kao i informacijske i komunikacijske pristupačnosti. Istaknuto je kako je neusklađenost više sustava vidljiva na primjeru neusklađenosti obrazovanja i tržišta rada, gdje dolazi do hiperprodukcije nezapošljivog i nekonkurentnog stručnog kadra, što je posljedica ograničenog izbora zanimanja ili zanimanja koja su nekonkurentna na tržištu rada. Doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar prezentirala je rezultate istraživanja koji se tiču mapiranja sastavnica neovisnog življenja. U izlaganju je poseban naglasak stavljen na tri ključne odredbe u članku 19 Konvencije – mogućnost izbora, individualiziranu podršku i dostupnost usluga za širu javnost osoba s invaliditetom. Rezultati jednog dijela ovog istraživanja, u koji su bili uključeni roditelji, naglašavaju važnost stručne podrške i edukacije roditelja i osoba s invaliditetom o partnerstvu i seksualnosti. Određeni roditelji smatraju kako njihova djeca, odrasle osobe s invaliditetom, nemaju seksualne potrebe te kako ljubav doživljavaju na „platonski“ način.  Konačno, doc. dr. sc. Natalija Lisak Šegota istaknula je presudnu ulogu nevladinog sektora kao pokretača promjena za nadvladavanje problema kao što su sporost promjena, nerazumijevanje liječnika, neinformiranost poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom i pretjerana institucionalizacija. Veliki je značaj istraživanja provedenih u okviru projekta „Platforma 50+“ što su ponudila platformu za jačanje partnerstva između organizacija osoba s invaliditetom, akademske zajednice i javnog sektora. Dobivene spoznaje poslužit će kao temelj u pripremi smjernica za učinkovito korištenje asistivne tehnologije i konzumiranje prava koja osobama s invaliditetom pripadaju, a što će također biti potrebno implementirati u zakonske i podzakonske akte koji ih se tiču. Na kraju događaja provedena je rasprava sudionika te je istaknuta važnost daljnjeg rada u suočavanju izazovima s kojima se svakodnevno susreću osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.

Sadržaj preuzet sa: https://www.soih.hr/soih-novosti-detaljno/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-u-okviru-projekta-platforma-50

slika-zaslona-2023-01-23-u-13_53_18