U okviru projekta Platforma 50+, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao partner na projektu proveo je 3 znanstvena istraživanja: „Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“, „Mapiranje sastavnica neovisnog življenja“ i „Asistivne tehnologije u 21. stoljeću“. Istraživanja su se provodila u Gradu Zagrebu, Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a na fokus grupama tijekom prikupljanja podataka sudjelovali su i predstavnici (zaposlenici i roditelji) udruga članica Saveza OSIT.

20. rujna 2022. održano je online predstavljanje preliminarnih rezultata tri navedena istraživanja.

Preliminarne rezultate istraživanja „Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom“ predstavio je Dominik Sikirić, predavač Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Rezultati istraživanja su prikazani kroz provedbu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom u području zdravstva, obrazovanja, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom te sustavu socijalne skrbi.
Preliminarne rezultate istraživanja „Mapiranje sastavnica neovisnog življenja“ predstavila je docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar. Kroz izlaganje rezultata istraživanja predstavljene su prepreke u ostvarivanju samostalnosti stanovanja, u ostvarivanju sustavne i stručne podrške i mogućnosti izbora, istaknuta je nepristupačnost objektima i uslugama te su predstavljene prepreke u području samoodlučivanja.
Preliminarne rezultate istraživanja „Asistivne tehnologije u 21. stoljeću“ predstavila je izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela. Cilj provođenja istraživanja bio je utvrditi stanje i potrebe u području procjene, dostupnosti i korištenja asistivne tehnologije za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom iz perspektive roditelja, osoba s invaliditetom i stručnjaka. Kroz izlaganje su iznesene prepreke prilikom nabavke odgovarajuće asistivne tehnologije te prijedlozi korisnika kako bi se uklonile teškoće pri korištenju.