Osobna invalidnina priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Jedno je od prava iz sustava socijalne skrbi uređeno Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23).

Osobna invalidnina iznosi 232,26 € mjesečno (350% osnovice). Osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine iznosi 66,36 €).

Ne postoji imovinski i dohodovni cenzus.

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati osobi:

  • kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
  • koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
  • koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.

Pravo na osobnu invalidninu miruje korisniku koji boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od 6 mjeseci.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.