Savez provodi projekt “Interaktivne informatičke radionice za osobe s intelektualnim teškoćama”  finananciranog kroz otvoreni javni natječaj Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) za dodjelu donacija u 2019. godini “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE”. Projekt se provodi od 1.10.2019. – 1.10.2020. godine.

Ovim projektom želimo povećati osnovno informatičko znanje osoba s intelektualnim teškoćama, a u svrhu poticanja zapošljavanja, kroz provođenje radionica o osnovnim informatičkim pojmovima, korištenju programa MS Word i pretraživanju interneta (izrada, slanje i primanje e-maila). Radionice će provoditi educirani stručnjak predavač Jasmin Džinić, a obuhvaćat će korištenje osnovnih alata i vještina za korištenje u poslovnom okruženju. Cilj projekta je aktivno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u društvene aktivnosti i poticanje zapošljavanja. Na radionicama će sudjelovati članovi udruga i drugi zainteresirani korisnici, osobe s intelektualnim teškoćama iz područja lokalne i regionalne samouprave.

Kako bismo dodatno osnažili osobe s intelektualnim teškoćama na uključivanje na tržište rada, održat ćemo i radionice samozastupanja „Moguće je zaposliti se“ i „I ja želim raditi“, uz voditelljicu radionica s iskustvom Andreu Gašpar Čičak, mag.educ.reh.

Planirano je održavanje radionica u udrugama članicama u Zagrebu, Bjelovaru, Puli i Slavonskom Brodu.

Kroz radionice samozastupanja želimo sudionicima prenijeti sadašnje stanje kod zapošljavanja za osobe s invaliditetom, teškoće pri zapošljavanju, prikaz mogućih oblika zapošljavanja, želimo potaknuti osobe s intelektualnim teškoćama na razmišljanje o željenom zanimanju, izražavanje svojih vještina i iskustava u radu na otvorenom tržištu rada ili nekom od oblika zaštitnih radionica.  Na temelju provedenih radionica i izlaganja predavača detaljnije ćemo razmotriti problematiku i osvijestiti razne mogućnosti kod osoba s intelektualnim teškoćama. Radionice  su temeljene na individualnom pristupu, a omogućit će osobama da izraze svoje želje o tome čime se žele baviti i educirati ih o pisanju životopisa. Od početka provođenja projekta održane su 13.10.2019. u Puli, 12.2.2020. u Slavonskom Brodu i 14.2.2020. u Zagrebu.

Planiranje i provedba projektnih aktivnosti nastavlja se provođenjem informatičkih radionica.