Na temelju članka 35. st. 1. toč. 13. Statuta Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama (dalje: Savez), predsjednik Saveza raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje


Voditelj projekata i administracije (m/ž)
– 1 izvršitelj/ica

Opis posla:

 • Osmišljavanje novih projekata i prikupljanje dokumentacije za projektne prijave u skladu s uvjetima natječaja
 • Planiranje, priprema i koordinacija projektnih aktivnosti
 • Praćenje napretka projekata prema predviđenim aktivnostima
 • Analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva
 • Izvještavanje o postignutim rezultatima (izrada internih, narativnih i financijskih izvješća)
 • Komunikacija s ugovornim tijelima
 • Upravljanje odnosima s projektnim partnerima
 • Prikupljanje, sortiranje i arhiviranje projektne dokumentacije
 • Provođenje aktivnosti vezanih uz promidžbu i vidljivost projekata
 • Praćenje i kontrola troškova prema odobrenim proračunima projekata
 • Priprema i razvrstavanje računa, putnih naloga, isplatnica i sl.
 • Vođenje blagajne, evidencije o uplati članarina udruga članica, donacija i eventualnih drugih financijskih sredstava koje se mogu podvesti pod vlastita sredstva Saveza
 • Održavanje i nabava uredskog materijala
 • Priprema financijske dokumentacije za predaju u knjigovodstveni servis
 • Vođenje evidencije radnog vremena zaposlenika
 • Obavljanje poslova vezanih uz poštu i banku

Uvjeti:

 • Razina obrazovanja: minimalno VŠS
 • Vozačka dozvola:B kategorija
 • Strani jezici: poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjno poznavanje još jednog svjetskog jezika)
 • Radno iskustvo:2 – 5 godina
 • Prednost imaju kandidati koji posjeduju sljedeće dodatne vještine:
  – iskustvo u pisanju i provedbi programa i projekata (nacionalnih i europskih)
  – iskustvo rada u organizacijama civilnog društva (posebice organizacijama osoba s invaliditetom)
  – analitičke vještine
  – preciznost i temeljitost u radu
  – napredno poznavanje rada na računalu (naglasak na excel)

Što nudimo:

 • Ugovor o radu na određeno (do 31.12.2023.) uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno nakon 01.01.2024.
 • Mogućnost sudjelovanja na drugim projektima (nacionalnim i europskim)
 • Mogućnost dodatnih edukacija

 

Specijalist za javne politike i odnose s javnošću (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Opis posla:

 • Sustavno praćenje i analiza javnih politika koje utječu na osobe s intelektualnim teškoćama i osobe s invaliditetom
 • Sudjelovanje u kreiranju strategija i smjernica javnih politika vezano za osobe s intelektualnim teškoćama u koordinaciji s tijelima Saveza
 • Suradnja s partnerskim organizacijama u zajedničkim programskim aktivnostima vezano za osobe s invaliditetom
 • Provođenje aktivnosti javnog zagovaranja u interesu osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s invaliditetom
 • Koordinacija komunikacijskih aktivnosti između Saveza i aktera javnih politika
 • Upravljanje unutarnjom i vanjskom komunikacijom Saveza
 • Predlaganje i provedba komunikacijskih strategija u svrhu unaprjeđenja odnosa s javnošću (javni nastupi, odnosi s medijima i sl.)
 • Osmišljavanje i kreiranje sadržaja za razne komunikacijske kanale uz primjenu komunikacijskih alata i digitalne tehnologije
 • Provođenje istraživanja i analiza komunikacijskih kanala i sadržaja
 • Sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Saveza

Uvjeti:

 • Razina obrazovanja: minimalno VŠS
 • Vozačka dozvola:B kategorija
 • Strani jezici: poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjno poznavanje još jednog svjetskog jezika)
 • Radno iskustvo:2 – 5 godina
 • Prednost imaju kandidati koji posjeduju sljedeće dodatne vještine:
  – kandidati politološke struke
  – poznavanje osnova novinarstva, odnosa s javnošću te djelovanja medija i komunikacija
  – poznavanje političkih aktera i procesa, odnosno političkog sustava Republike Hrvatske i način djelovanja Europske Unije
  – poznavanje osnova pravne regulative u Republici Hrvatskoj
  – komunikacijske i prezentacijske vještine
  – sposobnost jasnog i konciznog izražavanja
  – analitičke vještine
  – preciznost i temeljitost u radu
  – napredno poznavanje rada na računalu, posebno u segmentu kreiranja sadržaja

Što nudimo:

 • Ugovor o radu na određeno (do 31.12.2023.) uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno nakon 01.01.2024.
 • Mogućnost sudjelovanja na drugim projektima (nacionalnim i europskim)
 • Prilika za sudjelovanje u kreiranju javnih politika na državnoj i europskoj razini
 • Mogućnost dodatnih edukacija

Prijava treba sadržavati molbu i životopis, a s kandidatima koji prođu u daljnji postupak selekcije održat će se intervju u svrhu provjere znanja i vještina potrebnih za navedeno radno mjesto.

Prijave slati putem e-maila: savezosit@savezosit.hr

Rok za podnošenje prijava: 28.07.2023.

Početak rada: 01.08.2023.