Od 19. – 20. rujna 2022. konzorcij projektnih partnera KA2 Erasmus+ projekta “Inclu-ageing: Edukacija članova obitelji i skrbinka za inkluziju osoba s invaliditetom starije životne dobi“  (2021-1-PL01-KA220-ADU-000026916), koji se provodi u okviru Erasmus+ programa, KA220-ADU – Partnerstva za suradnju za obrazovanju odraslih, sastali su se na međunarodnom projektnom sastanku u Palermu (Italija) kako bi razgovarali o dosadašnjim aktivnostima projekta i planovima za buduće aktivnosti.

Cilj projekta je izraditi materijale za neformalnu edukaciju, za osnaživanje roditelja/skrbnika i članova obitelji starijih osoba s intelektualnim teškoćama, njihovo uključivanje i učinkovito sudjelovanje u društvenom životu.

Kako bi to postigao cilj projekta, konzorcij će izraditi:

– Komplet alata za edukaciju i priručnik za roditelje i zakonske skrbnike starijih osoba s invaliditetom;

– Edukativne spotove za obitelji;

– Internetsku stranicu s kategoriziranom bazom podataka;

– Preporuke za javne politike i procesa rješavanja problema u vezi s pružanjem usluga za starije osobe s intelektualnim teškoćama.

Ciljnu skupinu i korisnike projekta čine odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, odnosno osobe u starijoj životnoj dobi, njihove obitelji i skrbnici, nevladine organizacije i stručnjaci, poput psihologa, edukatora i osoba koje pružaju podršku osobama s intelektualnim teškoćama.

Konzorcij, organizacije s dugogodišnjim iskustvom i stručnim kadrom u području invaliditeta, inkluzije i edukacije, čine:

– APS, Poljska – nositelj projekta;

– CEIPES, Italija;

– AIS, Austrija;

– ESTIA, Grčka;

– URI – SOČA, Slovenija;

– SAVEZ OSIT, Hrvatska.

SAVEZ OSIT će se, uz cijeli projekt, posebno fokusirati na izradu priručnika za roditelje/skrbnike i članove obitelji osoba s intelektualnim teškoćama u starijoj životnoj dobi.

Tijekom sastanka, partneri su raspravljali o financijskim i administrativnim procesima projekta, finaliziranju 1. rezultata projekta: izradu Kompleta alata za edukaciju (ESTIA, Grčka) te razvoju metodologije i akcijskog plana za izradu Priručnika za roditelje i zakonske skrbnike starijih osoba s intelektualnim teškoćama, koje je prezentirao SAVEZ OSIT.