Predstavnik Saveza Bruno Kobali sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji koja se održala od 25. – 26. studenog 2019. godine u organizaciji Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koja se održala u 4 sekcije pod nazivom: Uvod, Vještačenje, Profesionalna rehabilitacija i Zapošljavanje. U sklopu svake sekcije održane su Panel rasprave o aktualnim temama, a predavanja su održali gosti iz europskih zemalja te prenijeli svoja iskustva i dobru praksu.