Europska komisija organizirala je 24. siječnja 2020. konferenciju pod nazivom “Diskriminacija na radnom mjestu: kako ostvariti razumnu prilagodbu u praksi” na kojoj je sudjelovala predstavnica Saveza. Konferencija se održala u Hotelu Esplanade Zagreb.

Skup su otvorile Katarina Ivanković-Knežević, direktorica za socijalna pitanja, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, EC i Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH).

Katarina Ivanković-Knežević predstavila je kampanju koju provodi Europska komisija: konferencije o razumnoj prilagodbi organizirat će se u još nekoliko zemalja Europe (Belgiji, Rumunjskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Češkoj, Litvi, Mađarskoj i Irskoj) gdje će se prikupiti primjeri dobre prakse od poslodavaca i po završetku kampanje izraditi vodič za poslodavce o razumnoj prilagodbi i sprečavanju diskriminacije.

Naglasila je da EU ima razne aktivnosti i dokumente kojima štiti od diskriminacije kao što su Europski akt o pristupačnosti i Europski stup socijalnih prava – 20 načela po kojima se EC vodi u europskoj i nacionalnoj politici koje je potrebno provesti u konkretne akcije (Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava).

Marica Mirić navela je članke UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom prema kojima se ne poštivanje razumne prilagodbe smatra diskriminacijom (Članak 2., Članak 5., Članak 27. – poštivanje uvjeta zapošljavanja osoba s invaliditetom), a isto tako i definicije iz Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Naglasila je da na tržištu nema dovoljno osoba s invaliditetom za zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Trenutno postoje 4 Centra za profesionalnu rehabilitaciju u Hrvatskoj  koju vodi Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a postoje i poticaji za tehničku prilagodbu, komunikacijske alate i dr.

Navela je da je model koji je iznimno značajan Univerzalni dizajn. Razumna prilagodba obuhvaća tehničku prilagodbu, organizacijsku prilagodbu (radni zadaci – preraspodjela, suradnja s kolegama, radni asistenti kao stručna podrška i edukacija-osposobljavanje).

Primjer dobre prakse iznio je gost iz Velike Britanije (London) Rick Williams, specijalni savjetnik za invaliditet, vlasnik konzultantske tvrtke za zapošljavanje i razumnu prilagodbu.

Prema zaključcima Ricka Williamsa razumna prilagodba podrazumijeva postizanje istih rezultata obavljajući posao na drugi način, modificiranje procedura i politika, mentoring – stručna podrška, prilagodba opreme – npr. software: čitač ili prevoditelj. Što zapravo znači “razumna”? Planiranje troškova, procijeniti da li će funkcionirati, stručno vodstvo, da li će ometati druge suradnike, uzeti u obzir zdravstvene i sigurnosne mjere. Potrebno je odrediti odgovornu osobu za provedbu razumne prilagodbe.

Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, predstavila je Povelju o raznolikosti Hrvatske. Prihvaćanjem standarda iz Povelje poslodavcima se otvara mogućnost lakšeg zapošljavanja osoba s invaliditetom. Povelja ukazuje na jednaka prava svih manjinskih skupina u procesu zapošljavanja i napredovanja na radnom mjestu. Inicijativa je dobrovoljna i potpisuju je poduzeća – donosi neke obveze za organizacije, doprinosi razvoju organizacijske kulture koja se temelji na uzajamnom poštivanju i uvažavanju individualnih raznolikosti. Naglasila je da je potrebno razvijati svijest i obrazovati zaposlenike. Najveći broj poslodavaca bavi se uključivanjem žena i rodnom ravnopravnosti, a počeli su se baviti i integracijom osoba s invaliditetom.

Navela je da je potrebno kvalitetno uključivanje osoba s invaliditetom u sustav obrazovanja kako bi bili ravnopravni na tržištu rada. Potrebno je zapošljavanje osoba s invaliditetom u menadžment organizacije, boriti se protiv stereotipa i obavljati selekciju zaposlenika isključivo prema njihovim kompetencijama za radno mjesto.

Nakon izlaganja prikazan je Video: “Koristi osiguravanja razumne prilagodbe”, objava nekoliko priča o uspjehu, a nakon toga poslodavci su iznijeli povratne informacije o svojim iskustvima i poteškoćama s kojima se susreću u Hrvatskoj na temelju definiranih pitanja: primjeri dobre prakse i izazovi u pojedinim područjima.

Po završetku Konferencije sudionici će poslati svoja iskustva, primjere dobre prakse i ideje u upitniku, a koje će ući u Guidebook (Vodič) zajedno s pričama iz 8 zemalja u kojima će se održati Konferencija.

Moderatorica Konferencije: Daria Mateljak, Hauska&Partner.