Dana 20. prosinca 2021. godine stručnjaci 8. Centra znanja sudjelovali su na jednodnevnoj edukaciji ”Vještine komuniciranja s medijima i krizno komuniciranje na projektima financiranim iz EU” koju je održao PJR Consulting d.o.o. Ovaj program pruža uvid u posebnosti pojedinih medija, odgovarajući način medijskog nastupa kao i glavne značajke kriznog komuniciranja i upravljanja krizom. Kako bi se poslovna komunikacija odvijala uspješno, ona se ne može raditi ”po sluhu”, bez određenih znanja, pripreme i plana. Neophodno je da osoba koja komunicira u poslovnom okruženju ima određene vještine, sposobnosti, kompetencije i znanja, ali potrebno je naglasiti kako se komuniciranje uči kontinuirano – teorijski i u praksi kao i stalnim vježbanjem i promatranjem onih koji imaju vještine i znanja u ovom području. Pritom je potrebno uvažiti i određene posebnosti koje sa sobom donosi komuniciranje u okviru provedbe EU projekata. Komunikacija je posebno važna u kriznim situacijama stoga je edukacija obuhvatila i neka od osnovnih načela efektivne komunikacije rizika i upravljanja temama s naglaskom na proces i ključne sudionike u upravljanju krizom. Edukaciji su ispred Saveza OSIT prisustvovale Tija Osmanović i Vanda Canjuga.

20220114_134510