Dana 07. 07. 2017. g. održana je Izborna skupština Zajednice saveza osoba s invaliditetom (SOIH) na kojoj su bila prisutna 26 delegata. Prema Dnevnom redu odrađeno je 15 točaka.

Za predsjednika SOIH-a ponovno je izabran dr. Zorislav Bobuš, a za dopredsjednike imenovani su Marica Mirić i Josip Petrač. Članovi predsjedništva su svi predsjednici saveza – njih 11.

Jednoglasno su izabrani i članovi Nadzornog odbora SOIH-a, predstavljeno je Izvješće o radu SOIH-a za 2016. godinu, Operativni i Financijski plan za 2018. godinu, a donesena je i odluka o visini članarine za 2018. godinu, pa će tako redovne članice plaćati članarinu u visini od 1.000,00 kn, a pridružene od 500,00 kn.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama su na Izbornoj skupštini zastupali predsjednica Saveza, potpredsjednik Saveza i stručni tajnik po punomoći potpredsjednika.