Dana 14. i 15. prosinca 2015. u Hrvatskom savezu udruga osoba s intelektualnim teškoćama održane su Informatičke radionice u sklopu projekta „Proširenje usluga psihološke i pravne podrške i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz informatičke edukacije“, financiranog od Grada Zagreba.

Informatičke radionice u Savezu 2015 011  Informatičke radionice u Savezu 2015 029

Radionice su bile namijenjene osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima/skrbnicima. Cilj radionica bio je usvajanje osnovnih računalnih znanja i informatičkih vještina, kroz individualizirani pristup.

Sudionici su imali priliku naučiti praktične vještine rada na računalu, kao što su osnove pretraživanja i sigurnost na internetu, pisanje u MS Wordu, a za osobe s intelektualnim teškoćama osmišljen je prilagođeni program edukacija kroz interaktivne igre, crtanje, korištenje cd-a, virtualne šetnje gradovima i sl.

Informatičke radionice u Savezu 2015 021   Informatičke radionice u Savezu 2015- 2.dio 036

Svi sudionici izjavili su da su bili vrlo zadovoljni, a osobe s intelektualnim teškoćama osjećali su se jako sretno na radionicama. Na temelju evaluacijskih upitnika, kao najzanimljivije aktivnosti navedene su virtualne šetnje u Google maps, pretraživanje slika te vježbe pisanja u MS Wordu.

Velike pohvale idu informatičaru Marijanu Jurešiću koji se odlično snašao u ulozi voditelja ovakvog inovativnog načina edukacija, s posebnim naglaskom na interaktivnom radu i individualiziranom pristupu.

Zahvaljujemo svim sudioncima, bilo nam je prelijepo vidjeti sretna i nasmijana lica naših polaznika, to nam pokazuje da se sav trud isplatio.

Informatičke radionice u Savezu 2015- 2.dio 026