Financiranje Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

 

Materijalno financijsko poslovanje i izrada konačnog obračuna obavlja se sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva financira institucionalnu podršku Saveza u 2015. godini (1.1.2015.-31.12.2015.) u iznosu od 251.030,21 kn. Financiranje obuhvaća plaće zaposlenika, putne troškove i troškove obavljanja osnovne djelatnosti.

U 2014. godini, Savez je dobio Trogodišnji program Ministarstva socijalne politike i mladih pod nazivom „Kvalitetna edukacija udruga – Put u nove izazove“ . Za prvu godinu provedbe programa (1.6.2014. – 31.5.2015.), Savezu je odobren iznos od 260.000,00 kn za aktivnosti organizacije Kampa, susrete Klubova, novo zapošljavanje, kupnju tehničke opreme i tiskanje časopisa Saveza.

Savez se financira i od dobrovoljnih priloga u obliku donacija, članarina od udruga, prihoda  kamata od oročenih sredstava, prihoda od prodaje stručnih časopisa i sl.

 

clip_image0011.jpg       logo mspm 1