Naziv Udruge: Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Đurđevac

Godina i datum osnivanja: 17.03.1998..

Naziv Kluba: Klub „Mali Princ“

Godina i datum osnivanja Kluba: 17.03.1998.

OIB Udruge: 65549367874

Broj nominalnih članova: 42

Ukupan broj svih članova: 98

Predsjednik/ca Udruge: Kristinka Štefan

Kontakt predsjednika/ce: 098/487-385


Adresa/sjedište Udruge: 
Trg sv. Jurja 12
48350 Đurđevac
Prostor 153 m2 kompletno renoviran uz pomoć donatora, u zakupu od Grada na vrijeme od 2006.g. do 2029.g., mjesečni najam 170,00 kn, režijske troškove snosi Udruga

Telefon: 048/811-384

Fax: 048/811-384

Mail adresa: : udruga.pomoć.dju@kc.t-com.hr

Web stranica Udruge: : www.udrugamrdju.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: nema zaposlenih
  • određeno: Tri zaposlenice – Ivana Marić, prof. VSS, djelatnica za rad s osobama s MR, Ksenija Grgičin, odgajateljica, VŠS, djelatnica za rad s osobama s MR, Marina Gregurek, SSS, ekonomist, administrator na ½ radnog vremena
  • ugovor o djelu: Tri honorarne suradnice (defektolog, rehabilitator, psiholog)
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: 2 volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)
Poludnevni boravak- kontinuirano se provodi od 17.07.2007. Vrste aktivnosti: -razvoj komunikacije, socijalizacija, rekreacija i zabava, mala škola kuhanja, briga o sebi, radne animacije, organizacija izložbi radova korisnika. Korisnici poludnevnog boravka su odrasle osobe s intelektualnim teškoćama koje nisu uključene u nijedan oblik institucionalne skrbi, njih ukupno 8, te djeca osnovnoškolske dobi, njih 9. Provodi se svakodnevno (ponedjeljak do petak) od 8,00 sati do 15,30 sati.

Popodnevne radionice-organizirano provođenje slobodnog vremena. Vrste aktivnosti: kreativne, psihološke, recitatorsko-plesne, lutkarsko-dramske, radionice, aktivnosti domaćinstva, uključeno 30-tak korisnika (djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama). Provode se četiri dana u tjednu po dva do tri sata.


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
Od 17.07.2007.g. do 31.05.2012.g. kontinuirano financiran sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kroz jednogodišnje projekte.
Dana 01.03.2011.g. podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga skrbi u okviru poludnevnog boravka (tzv.glavarina), odgovor nije primljen, te je 04.06.2012.g. podnesen ponovni zahtjev.

Od 01.06.212.g. osigurano samo financiranje od Grada (10.000,00 kn) i Županije (10.000,00 kn), te sufinanciranje roditelja (10,00 kn po danu). Upitno daljnje funkcioniranje.
Kontinuirano financirane prijašnjih godina kroz odobrene jednogodišnje projekte Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ili Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i/ili Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Od 01.06. 2012.g. osigurano financiranje Županije (14.000,00 kn). Podnesen zahtjev za financiranje dijela radionica namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju kroz natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.