Naziv Udruge: Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Bjelovar

Godina i datum osnivanja: 15. 12. 1997. godine

Naziv Kluba: Klub: „Bilogora“

Godina i datum osnivanja Kluba: 15. 12. 1997. godine

OIB Udruge: 65539033266

Ukupan broj svih članova: 106

Predsjednik/ca Udruge: Mirko  Hanak

Kontakt predsjednika/ce: 095/ 2404021


Adresa/sjedište Udruge: 
Ivana Gundulića 1
43 000 Bjelovar

Prostor je vlasništvo Udruge invalida Bjelovar a mi smo jedna od četiri članice.

Klub se nalazi u ulici Ivanovčanska 4. Bjelovar Prostor je veličine oko 110 m2 a vlasništvo je „Caritasa Župe Sv. Antuna“. Stanujemo besplatno ali plaćamo režijske troškove: plin, struju vodu, komunalne naknade

Telefon: 043 211-134

Fax: 043 211-134

Mail adresa: drustvozapomocmro@gmail.com

Web stranica Udruge: www.dmro-bjelovar.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: Voditelj kluba: 1 zaposlenik na neodređeno vrijeme
    Viši radni terapeut: 1 zaposlenica na neodređeno vrijeme
  • određeno: Tijekom godine po potrebi zapošljavamo po jednu osobu na određeno vrijeme: to je osoba za pripremu hrane i čišćenje prostorija
  • ugovor o djelu: Zapošljavamo po potrebi i oko deset ljudi po ugovoru o djelu
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: U udruzi tijekom godine radi i do petnaest volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)
U udruzi imamo: poludnevni boravak u kojem svakodnevno boravi oko 17 članova. Deset članova je po rješenju Ministarstva a ostali dolaze jer žele boraviti u klubu.
Imamo i mobilnu službu podrške koja se povremeno angažira u patronažnoj službi. Obilazimo oko 20 porodica čija djeca ne dolaze u klub.
Za sve članove organiziramo razna putovanja. izlete i druženja


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
Deset članova u poludnevnom boravku financira Ministarstvo, boravak ostalih u klubu financira udruga putem projekata (osnovna djelatnost), donacijama i sufinanciranjem od strane roditelja (deset kuna po danu boravka u klubu). U klubu se svakodnevno priprema kuhani obrok hrane, i svi koji su taj dan u klubu imaju pravo na taj obrok.
Prije dvije godine podnijeli smo zahtjev Ministarstvu za proširenje poludnevnog boravka. U prosincu 2011. godine dobili smo Rješenje o proširenju, ali je ubrzo stiglo obavještenje da se ugovor ne može potpisati jer Miniastarstvo nema financijskih sredstava.
Početkom (veljača) 2012. godine ponovno smo tražili da potpišemo ugovor ali do sada na taj dopis nismo dobili odgovor
Osim ovih oblika financiranja, dobijemo nešto i od grada (5 000) i Županije (3 000)
Donacije su najčešće u namirnicama za kuhanje ili u raznim materijalima za rad.