Naziv Udruge: Društvo za pomoć mentalo ratardiranim osobama Vukovar

Godina i datum osnivanja: 16.06.1970.

Naziv Kluba: Klub GOLUBICA

Godina i datum osnivanja Kluba: 06.1990.

OIB Udruge: 83735047367; RNO RH – 0075248; REG.BR. – 16000038; 2390001 – 1100333933 HPB

Broj članova Udruge (OMR): 65

Ukupan broj svih članova: 230; Aktivnih – 174

Predsjednik/ca Udruge: Ivana Azenić Dubravčić

Kontakt predsjednika/ce: 099/ 2185-215


Adresa/sjedište Udruge: 
Kolodvorska 18
32000 Vukovar
vlastiti prostor, prostor od grada uz ili bez režijskih troškova, najam – visina:
Ustupljen bez naknade

Velebitska 16a
32010 Vukovar
vlastiti prostor, prostor od grada uz ili bez režijskih troškova, najam – visina:
Ustupljen bez naknade od Grada sa režijskim troškovima (cca – 20.000,00 kn godišnje)

Telefon: 032/417 700

Fax: 032/417 700

Mail adresa: drustvomrovu@vu.t-com.hr

Web stranica Udruge: www.golubica-mro-vukovar.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: administrator, radni terapeut
  • određeno: profesor hrv. jezika i književnosti, medicinski tehničar,
    asistent/njegovatelj 3
  • ugovor o djelu: 3-5 ovisno o radionicama
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: nema volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)

Ugovor o međusobnim odnosima sa MSPM za pružanje usluge u soc. skrbi
-poludnevni boravak – 20 osoba
-stanovanje uz podršku – 8 osoba

Pored osoba s MR koje su uključene u aktivnosti temeljem Rješenja, desetak osoba je uključeno u aktivnosti bez Rješenja


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva

Grad Vukovar – 10.000,00
VS županija – 5.000,00
Slagalica – proj. – 12.200,00

Financiranje poludnevnog boravka i stanovanja uz podršku definirano je Ugovorom te je ovisno o broju korisnika