Kroz spajaLICA HUB – platformu za dijeljenje znanja, INA u suradnji s udrugama iz spajaLICE i ostalim partnerima organizira besplatna predavanja za nevladine organizacije na temu profesionalnih i osobnih vještina članova udruga, a s ciljem unapređenja poslovanja udruga te osiguravanja njihove dugoročne samoodrživosti.

Jedno takvo predavanje održano je 31. siječnja 2018. godine, u Ininoj kući udruga, Medulićeva 34, u Zagrebu na temu „Promocija udruga – osigurajte vidljivost vaše organizacije!“ na kojemu je ispred Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama prisustvovala pravnica Saveza Božena Kuk.

U prvom dijelu predavanja saznali smo zašto je važno osigurati vidljivost udruge, naučili kako izraditi komunikacijsku strategiju, voditi odnose s medijima u udrugama te kako koristiti društvene mreže za promociju. Drugi dio edukacije bio je radioničkog tipa gdje smo naučeno primijenili na praktičnim primjerima.

Naučili smo koliko je komunikacijska strategija važna, da trebamo jasno definirati ciljeve organizacije, identificirati ključne dionike i prenijeti emociju. Također, bitno je reći da u pozivu za medije moramo reći dovoljno – ali ne sve!