Naziv Udruge: Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Slavonski Brod

Godina i datum osnivanja: udruga djeluje 26 godina
– registrirana: 07.01.1998.

Naziv Kluba: Klub Regoč

Godina i datum osnivanja Kluba: 07.01.1998.

OIB Udruge: 66861281361

Broj nominalnih članova: 92

Ukupan broj svih članova: 235

Predsjednik/ca Udruge: Mirjana Jakovčev,prof.

Kontakt predsjednika/ce: 095 305 8444


Adresa/sjedište Udruge: 
Mirkorajon 13
35000 Slavonski Brod

prostor dodjeljen od Grada uz plaćanje režijskih troškova)
dodatni prostor:
-Naselje A.Hebrang (prostor za radno-terap.aktivnosti) – najam od privatnika – 2.200,00 kn/mj sa režijskim troškovima

Telefon: 035 266 500

Fax: 035 266 500

Mail adresa: udrugaomrsb@gmail.com

Web stranica Udruge: www.udruga-omrsb.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

 • neodređeno: /
 • određeno: 7 zaposlenih na Ugovor o radu na određeno vrijeme:
  1 voditeljica Kluba – prema trog.prog.MZSS
  1 administratorica – prema trog.prog.MZSS
  1 njegovateljica – prema trog.prog.MZSS
  1 vozač/trener – prema trog.prog.MZSS
  1 njegovateljica – preko programa Javnih radova
  2 domaćice – preko programa Javnih radova
 • ugovor o djelu: 1 – voditeljica projekta
 • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: 13 redovnih volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)
Poludnevni boravak
(od 8:00 do 14:00)
financiran trogodišnjim programom MZSS (2010-2013) u okviru kojeg su organizirane
-aktivnosti svakod.života
-radno terapeutske aktivnosti
-aktivnosti slobodnog vremena
-osiguran prijevoz članava
sudjeluje svaki dan 30-35 člana

U popodnevnim satima (od 14:00 do 17:00) u Klubu Regoč su svakodnevno prema rasporedu organizirane razne radionice (13 radionica) u kojima osobe s MR mogu sudjelovati u skladu sa svojim željama i mogućnostima.
-na svakoj radionici prosječno sudjeluje 6-7 članova (ukupno oko 35 članova) mobilna stručna služba podrške – do 30.05. 12. (financirana
jednogodišnjim projek.) – 4 obitelji -podrška članovima u njigovom domu koji žive sami ili imaju stare i nemoćne roditelje (4 ob.)


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
Ministarstvo socijalne politike i mladih – trogodišnji program
treća godina financiranja iznos: 302.204,00
do 31.12.12.

Grad Slavonski Brod – projekt „educirani –integrirani“
iznos: 8.000,00 kn
do 31.12.12.

Odobren projekt EU – IPA 4 iznos: 200.000,00 Eura
trajanje:
od 01.09.12. do 01.04. 2014.

-U postupku predaja zahtjeva za glavarine