Naziv Udruge: Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Radost Ploče

Godina i datum osnivanja: 24.03.2000.g

Naziv Kluba: Klub “Zvončić”

Godina i datum osnivanja Kluba: 25.05.2000.

OIB Udruge: 66044557889

Broj nominalnih članova: 35

Ukupan broj svih članova: 105

Predsjednik/ca Udruge: Nada Boras, predsjednica

Kontakt predsjednika/ce: 095 568 2946


Adresa/sjedište Udruge: 
Gračka 5
Ploče
(najam prostora- Agencija za upravljanje državnom imovinom, visina najma- 778,92)

Telefon: 020 670 856

Fax: 020/670-856

Mail adresa: udruga.radost.ploce@gmail.com

Web stranica Udruge: www.radost-ploce.hr


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: 3 zaposlena – Voditeljica programa; Stručni suradnik, socijalni pedagog-voditeljica poludnevnog boravka
  • određeno: 6 zaposlenih – Socijalna radnica; Medicinska sestra/ njegovateljica; Odgajateljica/radni instruktor; Vozač; Domaćica; Asistent u nastavi
  • ugovor o djelu: 2 ugovora o djelu – Psihologinja i Defektolog
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: 2 volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)

Obitelj je naša radost- trogodišnji program od 2011.do 2014.
Poludnevni boravak
Za dio programa poludnevnog i povremenog zbrinjavanja uključeno je 16 osoba s lakom,umjerenom i težom intelektualnim teškoćama u dobi od 21 g.- 50.g. Od toga je 9 ( devet) muških i 7 (sedam) ženskih osoba.U program je indirektno uključeno 32 članova njihovih obitelji koji se mogu posvetiti sebi,svojim radnim obavezama i ostalim članovima obitelji dok im je član odrasla osoba s intelektualnim teškoćama u boravku i kroz psihosocijalnu
podršku koju udruga pruža od strane defektologa,soc.radnika, psihologa i pravnika.Korisnici su s područja Doline Neretve(gradovi Ploče,Opuzen,Metković i okolna naselja).
Mobilni stručni tim podrške
Provođenje procesa prevencije institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama kroz osnivanje i razvoj mobilnih timova stručne službe podrške na području doline Neretve.Uključeno 8 korisnika i njihove obitelji.
– Podizanje svijesti članova šire zajednice o problemima,potrebama,pravima i mogućnostima osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji
-Promocija i razvijanje vrijednosti volonterskog rada u zajednici

Projekt „Asistent u nastavi“
Uključeno 2 djece s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2011/2012 od 01. 07.2011 do 30. 06. 2012.

Asistencija u nastavi –nastavak projekta od 01. 07.2012 do 31. 12. 2012 Uključeno 6 djece s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2012/2013


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva
Ministarstvo socijalne politike i mladih Odobreni iznos potpore za prvu godinu provedbe programa Obitelj je naša radost :odobreni iznos 430.000,00 kn za 1.godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih Odobreni iznos potpore za drugu godinu (sedam mjeseci) provedbe programa Obitelj je naša radost : 250.833,00kn

Ministarstvo socijalne politike i mladih Odobreni iznos potpore za projekt Pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju- S vršnjacima u školi od 01. 07.2011 do 30. 06. 2012. iznosi 50.000,00 kn

Ministarstvo socijalne politike i mladih Odobreni iznos potpore za projekt
Asistencija u nastavi –nastavak projekta od 01. 07.2012 do 31. 12. 2012.
Iznosi 132.000,00 kn

Grad Ploče-Osnovna djelatnost za 2012 -30.000 kn

Dubrovačko-neretvanska županija Asistencija u nastavi – nastavak projekta od 01. 01.2012 do 31. 12. 2012.
Iznosi 10.300,00 kn