U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (3. prosinca) u Hrvatskome saboru održan je Okrugli stol „Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici“ u organizaciji Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

Saborska zastupnica Ljubica Lukačić naglasila je potrebu nastavka procesa deinstitucionalizacije ali ne pod svaku cijenu nego prema osobnim potrebama korisnika, a ministrica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić ističe da Ministarstvo intenzivno poduzima korake za razvoj procesa deinstitucionalizacije, kao i prevencije institucionalizacije. Da bi osiguralo nekretnine za korisnike uključene u program organiziranog stanovanja, Ministarstvo je uspostavilo suradnju s Ministarstvom državne imovine, tako da domovi u ovom trenutku raspolažu sa 49 stambenih jedinica čiji je vlasnik država.

Ministarstvo je, navodi Nada Murganić, za osiguranje dodatno potrebne infrastrukture, u Europskom fondu za regionalni razvoj osiguralo 498 milijuna kuna, a za dodatno potrebne kadrove 264,7 milijuna kuna – poziv za prijavu projekata u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je u ožujku 2017. godine i do sada su odobrena 3 projekta domova za osobe s invaliditetom u iznosu od 33 milijuna kuna. Natječaj je otvoren do kraja 2020. godine. Ministarstvo je svjesno činjenice da proces deinstitucionalizacije nosi određene rizike i prepreke, no unatoč tome uslugu organiziranog stanovanja uz podršku trenutno koristi 951 osoba, u više od 250 stambenih jedinica, ističe ministrica.

Hrvatski sabor bio je među prva tri parlamenta koja su ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, podsjetio je Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Isto tako je naglasio da je Hrvatska prepoznala ono što je ključno: sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu je ograničeno, ne zbog njihovih teškoća već zbog raznih prepreka – društvenih, pravnih i političkih. Sabor je u povodu desete obljetnice ratifikacije Konvencije podržao inicijativu zastupnice Ljubice Lukačić, da se saborske sjednice prenose i na hrvatskom znakovnom jeziku, što se i radi od 4. listopada 2017. godine na Hrvatskoj televiziji. Gordan Jandroković ističe da je Hrvatski sabor ostvario važan iskorak u svome radu te dao konkretni doprinos smanjivanju komunikacijskih barijera i ostvarivanju jednakosti u pristupu informacijama za sve građane u Hrvatskoj.

Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie predstavila je projekt Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pod nazivom “Survey of Institutions for Adults with Psychosocial and Intellectual Disabilities” proveden u 25 zemalja, a u Hrvatskoj je projektni tim provodio aktivnosti u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Jedan od članova tima bio je i Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Projektne aktivnosti usmjerene su na pregled stanja u institucijama socijalne skrbi u Europi, a prema kriterijima i alatima WHO-a formiranih prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekić Knežević navodi da gotovo 7000 osoba s invaliditetom i dalje žive u posebnim ustanovama, a osiguranje njihovog prava na život u zajednici, zadaća je društva u cjelini.