Predstavnica Saveza sudjelovala je na Drugom Capacity building-u u organizaciji 8. Centra znanja na temu „Primjena i monitoring Konvencije o pravima osobama s invaliditetom“ koji se održao u Hotelu Westin.

U bogatom programu pravnica SOIH-a Lucija Šimek započela je s prezentacijom na temu „Ljudska prava s osvrtom na konvencije“. Ukratko je objasnila što su ljudska prava, kojim se načelima vode te koje su im karakteristike. Naglasila je da temeljno ljudsko pravo – pravo na život  često uzimamo zdravo za gotovo. Prošla je kroz 3 generacije ljudskih prava, objasnila odnos prema drugim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i pojasnila kako se pojam invaliditeta nekad definirao prema medicinskom modelu dok danas prevladava socijalni model.

Ratimir Džanić nastavio je program s temom „Struktura i mehanizmi praćenja  Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom“. Posebno se osvrnuo na nekoliko članaka iz Konvencije i to: na čl.6. Žene s invaliditetom, čl.7. Djeca s teškoćama u razvoju, čl.9. Pristupačnost, čl. 19. Neovisno življenje i uključenost u zajednicu, čl.27. Rad i zapošljavanje i čl.33. Nacionalna provedba i praćenje. Pojasnio je i „životni ciklus“ Konvencije. Istaknuo je da su jamac uspjeha primjene Konvencije jedinstveno i snažno djelovanje pokreta osoba s invaliditetom i uspostavljanje partnerskog odnosa s Vladom Republike Hrvatske.

Marica Mirić održala je prezentaciju na temu „Smjernice za praćenje Konvencije na nacionalnoj i lokalnoj razini“. Praćenje Konvencije, tj. primjenu i monitoring zadaća je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Centri znanja su kontinuirani promatrači, naglasila je kako moramo pratiti Nacionalnu strategiju za izjednačavanje osoba s invaliditetom, Savezi na razini Hrvatske, a lokalne udruge na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Nakon održanih prezentacije, održana je radionica koju je vodio Leke Sokolaj na temu „Praćenje KPOSI na nacionalnoj razini, preporuke, strategija, nositelji“.