ODLUKOM USTAVNOG SUDA POKRENUT POSTUPAK  ZA OCJENU SUGLASNOSTI OBITELJSKOG ZAKONA (NN 75/14) S USTAVOM

 

Ustavni sud Republike Hrvatske, na jednici održanoj 12. siječnja 2015. godine donio je rješenje kojim je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom novog Obiteljskog zakona (NN 75/14). Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona privremeno je obustavljeno izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi novog Obiteljskog zakona.

Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, primjenjuje se stari Obiteljski zakon (NN 116/03, 17/04., 136/04., 107., 57/11., 61/11. i 25/13).

 

Link za preuzimanje:

ODLUKA USTAVNOG SUDA – OBITELJSKI ZAKON