BJELOVAR – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

Adresa: Gundulićeva 1, 43 000 Bjelovar

OIB: 65539033266

Tel: 043/ 211 134

Fax:  043/ 211 134

Mob: 098/ 981 5136

E-mail: udrugaosit.bj@gmail.com

Web stranica: www.dmro-bjelovar.hr 

Predsjednica udruge: Sanja Đurić

Datum osnivanja: 15.12.1997.

Broj članova: 71

 


 

ČAKOVEC - Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije

Adresa: Perivoj Zrinskih 2, 40000 Čakovec

OIB: 62455546018

Tel: 040/ 390 260

Fax: 040/ 390 260

Mob: 091/ 233 6082

E-mail: udrugaoitmz@gmail.com

Web stranica: www.udruga-oitmz.hr

Predsjednica udruge: Marija Puklek

Datum osnivanja: 1969.

Broj članova: 150

 


 

ČAZMA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Naši anđeli”

Adresa: Kralja Tomislava 1a, Čazma

OIB: 28431155723

Mob: 098/551 632

E-mail: m.bosnjak2504@gmail.com; nasiandeli1994@gmail.com 

Predsjednica: Mirjana Bošnjak

Datum osnivanja: 8.7.1994.

Broj članova: 23

Datum pristupanja Savezu: 22.11.2017.

 


 

 

DARUVAR – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Korak dalje” Daruvar 

Adresa: Petra Preradovića 63, 43500 Daruvar

OIB: 86965579391

Tel: 043/333-653

Mob: 098/163-6289

Fax: 043/333-653

E-mail: udruga.korak.dalje@gmail.com

Web stranica: www.udrugakorakdalje.hr

Predsjednica udruge: Renata Žukina

 


 

DONJI KUKURUZARI – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Donji Kukuruzari

Adresa: Don Ante Vizatovića 2, 44 431 Donji Kukuruzari

OIB: 31577923669

Tel: 044/856-016

Mob: 098/173-8385

Fax: 044/857-021( ili 044/857-022)

Predsjednik udruge: Stjepan Cvitkušić

 


 

 

DUBROVNIK –  Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama “RINA MAŠERA” Dubrovnik

Adresa: Od Čempresa 6, Dubrovnik

OIB: 83707041528

Tel: 020/414 168

Fax  020/412 039

Mob: 098/411 393

E-mail: rina.masera1@gmail.com

Predsjednik udruge: Petar Baničević

Datum osnivanja: 4.12.1957.

Broj članova: 123, 57 nominalnih

Datum pristupanja Savezu: 1990.

 


 

ĐAKOVO – Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” Đakovo 

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 4, 31 000 Đakovo

OIB: 54794020206

Tel: 031/812 326; 031/ 813 748

Mob: 098/961 4300

Fax: 031/812 326

E-mail: udruga.dj@gmail.com

Web stranica: www.uzmrdj.hr

Predsjednica udruge: Zdenka Konjarik

Datum osnivanja: 17.10.1973.

Broj članova: 241 punopravnih, 209 nominalnih

 


 

ĐURĐEVAC – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ”

Adresa: Trg Sv. Jurja 12, Đurđevac

OIB: 65549367874

Tel: 048/ 811 384

Mob: 098/ 487 389

Fax: 048/ 811 384

E-mail: mali.princ.dju@gmail.com

Web stranica: www.udrugamrdju.hr

Predsjednica udruge: Kristinka Štefan

Datum osnivanja: 14.3.1998.

Broj članova: 64

Datum pristupanja Savezu: 14.3.1998.

 


 

 

IVANEC –  Udruga „IVANEČKO SUNCE“ za osobe s intelektualnim oštećenjem

Adresa: Ljudevita Gaja 13, 42240 Ivanec

OIB: 96435494701

Tel: 042/ 784- 393

Mob: 098/ 958 4923

E-mail: udruga.ivanecko.sunce@gmail.com

Web stranica: www.facebook.com/udruga.ivaneckosunce

Predsjednica udruge: Ljerka Rogina

 


 

KARLOVAC – RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije

Adresa: Vladimira Nazora 16a, 47 000 Karlovac

OIB:  86317839029

Tel: 047/ 631 570

Fax: 047/631 570

E-mail: rajska.ptica@ka.t-com.hr

Web stranica: www.klub-rajska-ptica.hr

Predsjednica udruge: Ana Kocanjer

Datum osnivanja: 24.11.1998.

Broj članova: 124

Datum pristupanja Savezu: 1/1999.

 


 

KAŠTELA – Udruga roditelja “San”

Adresa: Kneza Višeslava 4, 21216 Kaštel Stari

OIB: 45861296421

Mob: 097/771 9183

E-mail: udruga.san@gmail.com 

Predsjednik udruge: Tadija Ivanović

Datum osnivanja: 1996.

Broj članova: 25

Datum pristupanja Savezu: 1996.

 


 

KOPRIVNICA – Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” (Koprivnica)

Adresa: Hercegovačka bb, 48 000 Koprivnica

OIB: 44808434008

Tel: 048/ 624-414

Mob: 098/374-720; 098/98-15-125

Fax: 048-624-414

E-mail: hsuomrkc@gmail.com

Web stranica: www.udrugaomrkc.hr

Predsjednica udruge: Nevenka Fuchs

 


 

KRAPINA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina

Adresa: Magistratska 12/1, 49 000 Krapina

OIB: 64589352502

Tel: 049/373 601

Mob: 099/803 4295; 099/ 233 4657

Fax : 049/370-404

E-mail: info@mrokrapina.hr 

Web stranica: www.mrokrapina.hr

Predsjednica udruge: Štefica Ranički

Datum osnivanja: 1978.

Broj članova: 57

 


 

KRIŽEVCI – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci

Adresa: Matije Gupca 36, 48 260 Križevci

OIB: 81350884382

Tel: 048/270 998

Mob: 098/ 168 2418

Fax: 048/270 998

E-mail: udrugamaslacak@gmail.com

Web stranica: www.udrugamrkz.hr

Predsjednica udruge: Tamara Premuš

Datum osnivanja: 15.9.1990.

Broj članova: 79 redovnih, 70 nominalnih

Datum pristupanja Savezu: 1991.

 


 

LUDBREG – „LUDBREŠKO SUNCE“, udruga za osobe s invaliditetom

Adresa: Izvorska 2, Globočec 42 230 Ludbreg

OIB: 38884162058

Tel: 042/819-636

Mob: 099/700-5979

E-mail: ludbresko.sunce@gmail.com

Web stranica: www.ludbresko-sunce.hr

Predsjednica udruge: Ruža Zlatar

 


 

NOVA GRADIŠKA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Suncokret” Nova Gradiška

Adresa: Frankopanska 43, 35 400 Nova Gradiška

OIB: 60681753749

Tel: 035/397 020

Mob: 099/ 730 3647

Fax: 035/397 020

E-mail: uzposmr@gmail.com

Web stranica: www.umr-novagradiska.hr

Predsjednica udruge: Kata Vukšić

Datum osnivanja: 31.5.2001.

Broj članova: 24

Datum pristupanja Savezu: 2001.

 


 

ORAHOVICA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica

Adresa: Kralja Zvonimira 53, 33 515 Orahovica

OIB: 89724279955

Tel: 033/674 110

Mob: 099/214 4288

E-mail: udruga.jaglac@gmail.com

Web stranica: www.udrugamrorah.hr

Predsjednica udruge: Đurđa Šimatović

Datum osnivanja: 27.2.2002.

Broj članova: 133

Datum pristupanja Savezu: 11.5.2002.

 


 

OSIJEK – Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek

Adresa: Solarski trg 2, 31 000 Osijek

OIB: 69619929815

Tel: 031/283-999

Fax: 031/283-999

Mob: 091/1578-725

E-mail: drustvo.mro.osijek@gmail.com

Web stranica: www.drustvooit.hr

Predsjednik udruge: Davor Pavelić

 


 

PLOČE – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Radost

Adresa: Gračka 5, 20 340 Ploče

OIB:  66044557889

Tel: 020/ 670 856

Mob: 095/ 568 2946

Fax: 020/ 670 856

E-mail: udruga.radost.pl@gmail.com

Web stranica: www.radost-ploce.hr

Predsjednica udruge: Nada Boras

Datum osnivanja: 20.3.2000.

Broj članova: 50

Datum pristupanja Savezu: 10/2000.

 


 

PULA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre

Adresa: Kraška 1, Pula

OIB: 06200462168

Tel: 052/213-623

Fax: 052/522-523

Mob: 095 242 55 56

E-mail: ured@mristra.hr

Web stranica: www.mristra.hr

Predsjednik udruge: Ozren Catela

 


 

RIJEKA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Srce” Rijeka

Adresa: Prvog maja 14/a, 51 000 Rijeka

OIB: 49396492543

Tel: 051/ 213 833

Mob: 098/ 368 609

Fax: 051/ 322 833

E-mail: u.srce.ri@gmail.com

Web stranica: www.udruga-srce-rija.com

Predsjednica udruge: Nives Pavlović

 


 

SENJ – Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Grada Senja

Adresa: Dvorac 5, 53 270 Senj

OIB: 00361496676

Tel: 053/881-321

Fax: 053/ 884-584

Predsjednica udruge: Marija Špalj

 


 

SISAK – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Grada Siska

Adresa za kontakt: Stjepana i Antuna Radića 46, 44 000 Sisak

OIB: 05591100038

Tel: 044/533 882; 044/540 376

Mob: 098/938 6107

Fax: 044/ 540 376

E-mail: udrugazapomocomrsisak@gmail.com

Web stranica: u izradi

Predsjednica udruge: Zlatica  Vrbančić

 


 

SLATINA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, Slatina

Adresa: Dobriše Cesarića 24, 33 520 Slatina

OIB: 57924297453

Mob: 091/153-1349; 091/553 8594

E-mail: uosit.vretenac@gmail.com

Predsjednica udruge: Patricija Karaman

Datum osnivanja: 1973.

Broj članova: 94

Datum pristupanja Savezu: 1973.

 


 

SLAVONSKI BROD – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod

Adresa: Mikrorajon 13,  35 000 Slavonski Brod

OIB: 66861281361

Tel: 035/ 266 500

Mob: 095/ 305 8444

Fax: 035 266 500

E-mail: udrugaregoc@gmail.com 

Web stranica: www.udruga-omrsb.hr

Predsjednica udruge: Mirjana Jakovčev

Datum osnivanja: 27.6.1987.

Broj članova: 251

Datum pristupanja Savezu: 17.12.1997.

 


 

SPLIT – Udruga osoba s  intelektualnim teškoćama “Zvono” Split

Adresa: Mosećka 70, Split

OIB: 91203009957

Tel: 021/ 502 249

Mob: 091/ 601 3448

Fax: 021/ 502 249

E-mail: zvono@st.t-com.hr

Web stranica: www.zvoncic.hr

Predsjednica udruge: Marijana Jukić

 


 

ŠIBENIK - Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko – kninske županije „Kamenčići“

Adresa: Stipe Ninića 36, 22 000 Šibenik

OIB: 79857437434

Tel: 022/218 144

Mob: 095/300 0330

Fax: 022/218 144

E-mail: udruga.kamencici@gmail.com

Web stranica: www.udruga-kamencici.hr

Predsjednica udruge: Sonja Ninić-Ševo

Datum osnivanja: 15.7.1997.

Broj članova: 46

 


 

VARAŽDIN – Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Sunce” Varaždin

Adresa: Tina Ujevića 46, 42 000 Varaždin

OIB: 726268916320

Mob: 098/745 689

E-mail: sunce.semsa@gmail.com

Web stranica: www.sunce-varazdin.hr

Predsjednica udruge: Sunčana Kovačić

 


 

VINKOVCI – „Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom

Adresa: Vatrogasna 5, 32 100 Vinkovci

OIB: 82308184376

Tel: 032/333 232

Mob: 099/693 7888

Fax: 032/333 232

E-mail: bubamara@bubamara.hr

Web stranica: www.bubamara.hr

Predsjednik udruge: Tomislav Velić

Datum osnivanja: 21.12.1984.

Broj članova: 1654

 


 

VUKOVAR – Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

Adresa: Kolodvorska 18, 32 010 Vukovar

OIB: 83735047367

Tel: 032/ 417 700

Fax: 032/ 417 700

E-mail: golubica@uzosio-golubica.com

Web stranica: www.uzosio-golubica.com

Predsjednica udruge: Ivana Azenić Dubravčić

Datum osnivanja: 16.6.1970.

Broj članova: 150

Datum pristupanja Savezu: 16.6.1970.

 


 

ZADAR – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Svjetlo” Zadar

Adresa: Ul. dr Franje Tuđmana 24,  23 000  Zadar

OIB: 31851976422

Tel: 023/214-833

Mob: 091/727 51 59

Fax: 023/214-833

E-mail: svjetlo@xnet.hr

Web stranica: www.svjetlo.hr (u izradi, uskoro dostupna)

Predsjednica udruge: Irena Palčić

 


 

ZAGREB – Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba

Adresa: Prečko 6, 10 000 Zagreb

OIB: 09181055893

Tel: 01 /3873 655

Mob: 099/ 3010 600

Fax: 01 /3873 655

E-mail: udruga.osit.zg@gmail.com

Web stranica: www.udruga-mro-zagreb.hr

Predsjednik udruge: Petar Kraljević

Datum osnivanja: 18.11.1958.

Broj članova: 215

Datum pristupanja Savezu: 11.12.1997.