BJELOVAR – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

Adresa: Ivana Gundulića 1, 43 000 Bjelovar

OIB: 65539033266

Tel: 043/ 211 134

Fax:  043/ 211 134

Mob: 091/ 626 2509

E-mail: udrugaosit.bj@gmail.com

Web stranica: www.dmro-bjelovar.hr 

Predsjednica udruge: Edita Bohaček

Datum osnivanja: 15.12.1997.

Broj članova: 71

 


 

ČAKOVEC - Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije

Adresa: Perivoj Zrinskih 2, 40000 Čakovec

OIB: 62455546018

Tel: 040/ 390 260

Fax: 040/ 390 260

Mob: 091/ 233 6082

E-mail: udrugaoitmz@gmail.com

Web stranica: www.udruga-oitmz.hr

Predsjednica udruge: Biserka Vrbanec

Datum osnivanja: 1969.

Broj članova: 150

 


 

ČAZMA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Naši anđeli” Čazma

Adresa: Kralja Tomislava 1a, Čazma

OIB: 28431155723

Mob: 098/551 632

E-mail: nasiandeli1994@gmail.com 

Predsjednica udruge: Mirjana Bošnjak

Datum osnivanja: 8.7.1994.

Broj članova: 23

Datum pristupanja Savezu: 22.11.2017.

 


 

DARUVAR – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Korak dalje” Daruvar 

Adresa: Petra Preradovića 63, 43500 Daruvar

OIB: 86965579391

Tel: 043/333-653

Mob: 099/516-9797

Fax: 043/333-653

E-mail: udruga.korak.dalje@gmail.com

Web stranica: www.udrugakorakdalje.hr

Predsjednica udruge: Renata Žukina

 


 

DUBROVNIK –  Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama “RINA MAŠERA” Dubrovnik

Adresa: Ulica od Čempresa 6, 20 000 Dubrovnik

OIB: 83707041528

Tel: 020/414 168

Fax  020/412 039

Mob: 098/411-393

E-mail: rina.masera1@gmail.com

Predsjednik udruge: Petar Baničević

Datum osnivanja: 4.12.1957.

Broj članova: 123, 57 nominalnih

Datum pristupanja Savezu: 1990.

 


 

ĐAKOVO – Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju “Neven” Đakovo 

Adresa: Ulica kralja Tomislava 18, 31 400 Đakovo

OIB: 54794020206

Tel: 031/812 326; 031/ 840 423

Mob: 098/961-4300

Fax: 031/812 326

E-mail: udruga.dj@gmail.com

Web stranica: www.uzmrdj.hr

Predsjednica udruge: Zdenka Konjarik

Datum osnivanja: 17.10.1973.

Broj članova: 241 punopravnih, 209 nominalnih

 


 

ĐURĐEVAC – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ” Đurđevac

Adresa: Trg sv. Jurja 12, 48 350 Đurđevac

OIB: 65549367874

Tel: 048/ 811 384

Mob: 098/ 487 389

Fax: 048/ 811 384

E-mail: mali.princ.dju@gmail.com ; udruga.pomoc.dju@gmail.com

Web stranica: www.udrugamrdju.hr

Predsjednica udruge: Kristinka Štefan

Datum osnivanja: 14.3.1998.

Broj članova: 64

Datum pristupanja Savezu: 14.3.1998.

 


 

IVANEC –  Udruga „IVANEČKO SUNCE“ za osobe s intelektualnim oštećenjem

Adresa: Ljudevita Gaja 13, 42 240 Ivanec

OIB: 96435494701

Tel: 042/ 784- 393

E-mail: udruga.ivanecko.sunce@gmail.com

Web stranica: https://www.udruga-ivanecko-sunce.hr/

Predsjednica udruge: Milena Golubić

 


 

KARLOVAC – RAJSKA PTICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije

Adresa: Vladimira Nazora 16a, 47 000 Karlovac

OIB:  86317839029

Tel: 047/ 631-570

Fax: 047/631-570

Mob: 098/284-608

E-mail: rajska.ptica@ka.t-com.hr

Web stranica: www.klub-rajska-ptica.hr

Predsjednica udruge: Marica Palajsa

Datum osnivanja: 24.11.1998.

Broj članova: 124

Datum pristupanja Savezu: 1/1999.

 


 

KAŠTELA – Udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama SAN Kaštela (SAN Kaštela)

Adresa: Kneza Višeslava 4, 21 216 Kaštel Stari

OIB: 45861296421

Tel: 021/235-209

Mob: 097/771-9183

E-mail: udruga.san@gmail.com 

Predsjednik udruge: Tadija Ivanović

Datum osnivanja: 1996.

Broj članova: 25

Datum pristupanja Savezu: 1996.

 


 

KOPRIVNICA – Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” 

Adresa: Hercegovačka bb, 48 000 Koprivnica

OIB: 44808434008

Tel: 048/624-414

Mob: 098/981-5125

Fax: 048-624-414

E-mail: info@latice.hr

Predsjednica udruge: Nevenka Fuchs

 


 

KRAPINA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina

Adresa: Magistratska 12/1, 49 000 Krapina

OIB: 64589352502

Tel: 049/373 601

Mob: 099/ 233 4657

Fax : 049/370-404

E-mail: info@mrokrapina.hr 

Web stranica: www.mrokrapina.hr

Predsjednica udruge: Ljiljana Mužar

Datum osnivanja: 1978.

Broj članova: 57

 


 

KRIŽEVCI – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci

Adresa: Matije Gupca 36, 48 260 Križevci

OIB: 81350884382

Tel: 048/270-998

Mob: 098/ 168-2418

Fax: 048/270 998

E-mail: udrugamaslacak@gmail.com

Web stranica: www.udrugamrkz.hr

Predsjednica udruge: Tamara Premuš

Datum osnivanja: 15.9.1990.

Broj članova: 79 redovnih, 70 nominalnih

Datum pristupanja Savezu: 1991.

 


 

LUDBREG – „LUDBREŠKO SUNCE“, udruga za osobe s invaliditetom

Adresa: Izvorska 2, Globočec, 42 230 Ludbreg

OIB: 38884162058

Tel: 042/819-636

Mob: 099/700-5979

E-mail: ludbresko.sunce@gmail.com

Web stranica: www.ludbresko-sunce.hr

Predsjednica udruge: Ruža Zlatar

 


 

NOVA GRADIŠKA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Suncokret” Nova Gradiška

Adresa: Frankopanska 43, 35 400 Nova Gradiška

OIB: 60681753749

Tel: 035/397-020

Fax: 035/397 020

E-mail: uzposmr@gmail.com

Web stranica: www.umr-novagradiska.hr

Predsjednica udruge: Mirela Relković

Datum osnivanja: 31.5.2001.

Broj članova: 24

Datum pristupanja Savezu: 2001.

 


 

ORAHOVICA – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica

Adresa: Kralja Zvonimira 53, 33 515 Orahovica

OIB: 89724279955

Tel: 033/674-110

Mob: 099/214-4288

E-mail: udruga.jaglac@gmail.com

Web stranica: www.udrugamrorah.hr

Predsjednica udruge: Đurđa Šimatović

Datum osnivanja: 27.2.2002.

Broj članova: 133

Datum pristupanja Savezu: 11.5.2002.

 


 

OSIJEK – Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek

Adresa: Solarski trg 2, 31 000 Osijek

OIB: 69619929815

Tel: 031/283-999

Fax: 031/283-999

Mob: 091/1578-725

E-mail: drustvo.mro.osijek@gmail.com

Web stranica: www.drustvooit.hr

Predsjednik udruge: Davor Pavelić

 


 

PLOČE – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Radost

Adresa: Gračka 5, 20 340 Ploče

OIB:  66044557889

Tel: 020/670-856

Mob: 095/568-2946

Fax: 020/ 670 856

E-mail: udruga.radost.pl@gmail.com

Web stranica: www.radost-ploce.hr

Predsjednica udruge: Nada Boras

Datum osnivanja: 20.3.2000.

Broj članova: 50

Datum pristupanja Savezu: 10/2000.

 


 

PULA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre

Adresa: Kraška 1, 52 100 Pula

OIB: 06200462168

Tel: 052/213-623

Fax: 052/522-523

Mob: 095/9135-633

E-mail: ured@mristra.hr

Web stranica: www.mristra.hr

Predsjednik udruge: Ozren Catela

 


 

RIJEKA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka

Adresa: 1. maja 14/a, 51 000 Rijeka

OIB: 49396492543

Tel: 051/213-833

Mob: 095/910-5882

Fax: 051/ 322 833

E-mail: u.srce.ri@gmail.com

Web stranica: www.udruga-srce-rija.com

Predsjednica udruge: Nives Pavlović

 


 

SENJ – Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Školjka” Senj

Adresa: Dvorac 5, 53 270 Senj

OIB: 00361496676

Tel: 053/881-321

Mob: 091/400-2425

Fax: 053/ 884-584

Predsjednica udruge: Marija Špalj

 


 

SISAK – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Grada Siska

Adresa za kontakt: Stjepana i Antuna Radića 46, 44 000 Sisak

OIB: 05591100038

Tel: 044/540-376

Fax: 044/540-376

E-mail: udrugazapomocomrsisak@gmail.com

Web stranica: u izradi

Predsjednik udruge: Duško Berendika

 


 

SLATINA – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Vretenac” Slatina

Adresa: Dobriše Cesarića 24, 33 520 Slatina

OIB: 57924297453

Mob: 091/533-8594

E-mail: uosit.vretenac@gmail.com

Predsjednica udruge: Patricija Karaman

Datum osnivanja: 1973.

Broj članova: 94

Datum pristupanja Savezu: 1973.

 


 

SLAVONSKI BROD – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod

Adresa: Mikrorajon 13,  35 000 Slavonski Brod

OIB: 66861281361

Tel: 035/266-500

Mob: 095/305-8334

Fax: 035 266 500

E-mail: udrugaregoc@gmail.com 

Web stranica: www.udruga-omrsb.hr

Predsjednica udruge: Mirjana Jakovčev

Datum osnivanja: 27.6.1987.

Broj članova: 251

Datum pristupanja Savezu: 17.12.1997.

 


 

SPLIT – Udruga osoba s  intelektualnim teškoćama Zvono Split

Adresa: Mosećka ul. 70, 21 000 Split

OIB: 91203009957

Tel: 021/502-249

Mob: 091/6013-448

Fax: 021/502-249

E-mail: zvono@st.t-com.hr

Web stranica: www.zvoncic.hr

Predsjednica udruge: Marijana Jukić

 


 

ŠIBENIK - Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije „Kamenčići“

Adresa: Stipe Ninića 36, 22 000 Šibenik

OIB: 79857437434

Tel: 022/218-144

Mob: 095/300-0330

Fax: 022/218-144

E-mail: udruga.kamencici@gmail.com

Web stranica: www.udruga-kamencici.hr

Predsjednica udruge: Sonja Ninić-Ševo

Datum osnivanja: 15.7.1997.

Broj članova: 46

 


 

VARAŽDIN – “Sunce” Varaždin – Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem 

Adresa: Tina Ujevića 44, 42 000 Varaždin

OIB: 726268916320

Mob: 092/241-9065

E-mail: suncevz.udruga@gmail.com

Web stranica: www.sunce-varazdin.hr

Predsjednica udruge: Ljubica Bahun

 


 

VUKOVAR – Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

Adresa: Kolodvorska 18, 32 010 Vukovar

OIB: 83735047367

Tel: 032/417-700

Fax: 032/417-700

Mob: 098/967-1407

E-mail: golubica@uzosio-golubica.com

Web stranica: www.uzosio-golubica.com

Predsjednica udruge: Ivana Azenić Dubravčić

Datum osnivanja: 16.6.1970.

Broj članova: 150

Datum pristupanja Savezu: 16.6.1970.

 


 

ZADAR – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Svjetlo” Zadar

Adresa: Ul. dr. Franje Tuđmana 24,  23 000  Zadar

OIB: 31851976422

Tel: 023/214-833

Mob: 095/214-8333

Fax: 023/214-833

E-mail: svjetlo@xnet.hr

Web stranica: www.svjetlo.hr (u izradi, uskoro dostupna)

Predsjednica udruge: Irena Palčić

 


 

ZAGREB – Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba

Adresa: Prečko 6, 10 000 Zagreb

OIB: 09181055893

Tel: 01/3873-655

Mob: 099/3010-600

Fax: 01/3873-655

E-mail: udruga.osit.zg@gmail.com

Web stranica: www.osiozg.hr

Predsjednik udruge: Marica Cikojević

Datum osnivanja: 18.11.1958.

Broj članova: 215

Datum pristupanja Savezu: 11.12.1997.