Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno sukladno Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja …(NN br. 64/02, 105/07, 145/11) nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života (ako naknadu ne ostvaruje prema drugim propisima), a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje  ili  ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela.

Naknadu do zaposlenja ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.

 

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade do zaposlenja za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).

 

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.

 

Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se s danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika.

 

Dokumentacija potrebna za ostvarivanja prava na naknadu do zaposlenja:

 

  1. Rodni list podnositelja zahtjeva
  2. Preslika osobne iskaznice podnositelja
  3. Uvjerenje o prebivalištu podnositelja (MUP),
  4. Nalaz i mišljenje tijela vještačenja o vrsti i težini oštećenja zdravlja
  5. Dokaz o nezaposlenosti ( Uvjerenje Zavoda  za zapošljavanje ili preslika radne knjižice )
  6. Porezno uvjerenje (Porezna uprava ) u slučaju kada osoba nije prijavljena na Zavodu za  Zapošljavanje
  7. Uvjerenje da osoba nije korisnik mirovine,  ( samo za osobe koje nisu prijavljene na Zavodu  za zapošljavanje )
 • Preslika iskaznice tekućeg računa podnositelja  (ako želi isplatu naknade na račun )

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja

Word dokument preuzmite ovdje:

PRILOG_Obrazac- Naknada do zaposlenja