Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama (raniji naziv: Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom) postao je članica svjetske lige (ILSMH) na kongresu u New Delhiu 1992. godine na prijedlog podupirajućih članica Lige Lebenshilfe Austrije i Zveze društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. Na istom je Liga promijenila svoj naziv u INCLUSION INTERNATIONAL. Od 2006. godine, Savez je članica europske podružnice Inclusion Internationala, Inclusion Europe.

Svibanj 2006. – Predstavnica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama (u to vrijeme aktualni naziv- Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom) zadužena za međunarodne poslove prisustvovala je godišnjoj konferenciji Inlusion Europe, europske regionalne članice Inclusion Internationala, koja se od 17. do 20. svibnja 2006. održavala u Bruxellesu, pod nazivom Europe in Action 2006. Tema ovogodišnje konferencije bilo je cjeloživotno učenje za osobe s intelektualnim teškoćama. Tijekom konferencije održana je godišnja Skupština Inclusion Europe, pri čemu je izabran novi upravni odbor organizacije, kao i nova predsjednica, Ingrid Koerner, koja je nakon četverogodišnjeg mandata naslijedila Francoise Jan. Prije same konferencije održan je jednodnevni seminar o pravu na život u zajednici u organizaciji Europske koalicije za život u zajednici (ECCL).

svibnju 2007. godine održan je redovni kongres Europe in Action 2007 u Varšavi. Tijekom kongresa održana je i Skupština Inclusion Europea, kojom prilikom je Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama (u to vrijeme aktualni naziv- Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom)  postao punopravna članica te europske asocijacije za osobe s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

travnju 2008. godine u Beču je održan 6. kongres Inclusion Europe, kao i redovna godišnja Skupština. Tema i moto ovogodišnjeg kongresa bio je Education for all, gdje se u nekoliko paralenih radionica tijekom tri dana pokušala predstaviti politika i praksa koja prati primjenu inkluzivnog obrazovanja za sve. Premda su se zemlje potpisnice UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom obvezale tom načelu, taj je dug i izazovan proces još pred svima nama. Program ovog međunarodnog događaja usredotočio se na ciljeve, zadaće i interese glavnih dionika na kojima je osiguravanje uvjeta za inkluzivno obrazovanje za sve. Aktivnosti kongresa upotpunjene su priredbama roditelja i učenika koji u bečkim školama polaze nastavu u integriranim razredima. Tijekom kongresa je održana, kao i svake godine i redovna godišnja Skupština Europske platforme samozastupnika (EPSA), u čijoj su upravi predstavnici samozastupnika više europskih država.

lipnju 2009. godine u Tampereu u Finskoj održan je 7. godišnji kongres Inclusion Europe, uz redovnu godišnju Skupštinu, pod nazivom My life! Osnovna tema kongresa bio je život u zajednici i pravna pitanja koja prate tu problematiku.

lipnju 2010. održan je 15. svjetski kongres Inclusion Internationala u Berlinu pod nazivom “Inclusion – Transforming Global Rights into Action”, u skopu kojeg je održana i redovna godišnja Skupština Inclusion Europe.

Trenutno su zbog nedostatka sredstava te aktivnosti privremeno u stanju mirovanja. Međutim, preko tiskovina, na okruklim stolovima, na međunarodnim konferencijama, simpozijima u zemlji i u svijetu, pratimo suvremena kretanja u znanstvenim istraživanjima i postignućima u sferi intelektualnih teškoća.