Naziv Udruge: Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Grada Zagreba

Godina i datum osnivanja: 1958. 16.11.

Naziv Kluba: Klub «Vjeverica»

Godina i datum osnivanja Kluba: 1985. 06.03.

OIB Udruge: 09181055893

Broj članova Udruge (OMR): 476

Ukupan broj svih članova: 780

Predsjednik/ca Udruge: Petar Kraljević

Kontakt predsjednika/ce: 099/301 0606


Adresa/sjedište Udruge: 
Prečko 6,
10000 Zagreb

vlastiti prostor, prostor od grada uz ili bez režijskih troškova, najam – visina:
prostor od grada uz režijske troškove, najam 2.518,20 kn

Telefon: 01/3873-655

Fax: 01/3873-655

Mail adresa: udruga.osit.zg@gmail.com, milo.kraljevic@gmail.com

Web stranica Udruge: www.udruga-mro-zagreb


Naziv radnih mjesta i broj zaposlenih na ugovor o radu na:

  • neodređeno: stručna tajnica, 1 ugovor o radu na neodređeno
  • određeno: voditelj izvaninstitucionalnih oblika skrbi, 1 određeno
  • ugovor o djelu: njegovateljice, 3 određeno (ugovor o djelu – prema potrebi i financijskom praćenju)
  • broj volentera koji imaju volontersku knjižicu: 7 volontera

Programi/projekti koje Udruga provodi:

(poludnevni, povremeni boravak, samostalno stanovanje,mobilna stručna služba podrške, slobodno vrijeme…. kratko specificirane aktivnosti, vrijeme trajanja, broj članova (OMR)  koji sudjeluje u pojedinim programima)

Poludnevni boravak u trajanju 5 dana u tjednu po 4 sata za 25 do 30 korisnika; organizirano provođenje slobodnog vremena uz zabavne sadržaje jednom tjedno (srijeda) u trajanju 2 sata za 50-60 korisnika;

Sportski sadržaji (kuglanje) za 20-tak i (plivanje) za 5-8 korisnika.

Programom Prevencije institucionalizacije godinama se pruža podrška četvero do sedmero osoba s intelektualnim teškoćama.

Trogodišnjim programom «Mobilni tim podrške» (2011. do 2014.) obuhvaćene su obitelji, njih 20-tak, kojima su potrebne usluge koje on pruža: dovođenje i odvođenje u/iz neke od radionica, pomoć u kući (čišćenje, kuhanje, nabavka namirnica), održavanje osobne higijene i očuvanje zdravstvenog stanja, pomoć u slučaju hitnih i kriznih događaja (odlazak u bolnicu i sl.)


Izvori financiranja i visina odobrenih  sredstava, opaska o ugovorenim programima, predanim zahtjevima i dobivenim rješenjima bez financiranja ili su u postupku su predaje zahtjeva

Grad Zagreb-Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom financijski prati provođenje programa Izvaninstitucionalni oblici skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama

(za 2012. godinu u iznosu od 70.000,00 kn – do sada ugovor još nije potpisan) i program Prevencije institucionalizacije (za 2012. u iznosu od 70.000,00 kn).

Od MZSS dobiveno riješenje kojim Udruga može pružati usluge poludnevnog boravka za 20 osoba.

Program «Mobilni tim podrške» financira Ministarstvo socijalne politike i mladih