Materijalno financijsko poslovanje i izrada konačnog obračuna obavlja se sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije.

 

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama financira se preko Trogodišnjeg programa (2014. – 2017. g.) Ministarstva socijalne politike i mladih pod nazivom „Kvalitetna edukacija udruga – Put u nove izazove“. U prvoj godini Savez je primio financiranje u iznosu od 260.000,00 kn za aktivnosti organizacije Kampa, susrete Klubova, novo zapošljavanje, kupnju tehničke opreme i tiskanje časopisa Saveza.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama financira se također preko institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Financiranje obuhvaća osnovnu djelatnost: plaće zaposlenika, putne troškove, režijske troškove, uredski materijal, edukacije zaposlenika i članova udruga te tiskanje časopisa u iznosu od 251.030,21 kn u 2014. i 2015. godini.

 

Također, Savez se financira i od dobrovoljnih priloga u obliku donacija, članarina od udruga, prihod od prodaje stana i kamata od oročenih sredstava, prihod od prodaje stručnih časopisa.