Dana 27.  travnja 2016. godine Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama održao je u prostoru Centra za rehabilitaciju Zagreb – podružnica Sloboština edukaciju i grupno savjetovanje u sklopu projekta „Osnaživanje i edukacija roditelja u prvim fazama suočavanja s izazovima odgoja djece s teškoćama u razvoju“, financiranog od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Edukacija i grupno savjetovanje_u Sloboštini 028

Opći cilj projekta je pružanje podrške obitelji s tek rođenom djecom s teškoćama u razvoju kroz informiranje roditelja o svim važnim pitanjima formiranjem stručnih edukacija, pružanjem psihološke i pravne podrške te poticanje razmjene iskustava roditelja djece s teškoćama u razvoju.

Edukacija se sastojala od pravnog i psihološkog aspekta, a nakon toga su roditelji imali priliku sudjelovati u grupnom savjetovanju. Bilo je prisutno 20 sudionika.

             Edukacija i grupno savjetovanje_u Sloboštini 010        Edukacija i grupno savjetovanje_u Sloboštini 018

Pravni dio edukacije sastojao se od prezentacije o pravima djece s teškoćama u razvoju koja mogu ostvariti u zakonodavstvu Republike Hrvatske. Prava su grupirana u 4 osnovne kategorije: prava u zdravstvenom sustavu, prava u sustavu odgoja i obrazovanja, prava u sustavu socijalne skrbi i ostala prava. Voditeljica pravnog aspekta edukacije bila je pravnica Ivana Mance, stručni suradnik u Savezu.

Tijekom psihološkog aspekta edukacije roditelji su osnaženi i pružena im je podrška u prevladavanju stresnih situacija i prolaženju kroz faze prilagodbe. Sudionici su tijekom edukacije imali priliku čuti o emocijama, doživljajima, potrebama i problemima roditelja djece s teškoćama u razvoju. Voditeljica psihološkog aspekta edukacije bila je psihologinja Srđana Šimac, stručni suradnik u Savezu.

Na grupnom savjetovanju roditelji su razmijenili iskustva vezana uz suživot i izazove odgoja djece s teškoćama u razvoju, a svoja iskustva podijelili su i roditelji koji imaju u obitelji odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i na taj način pružili potporu roditeljima koji su u početnim fazama suživota s djecom s teškoćama u razvoju.

             Edukacija i grupno savjetovanje_u Sloboštini 013        Edukacija i grupno savjetovanje_u Sloboštini 017

Rezultati evaluacijskih upitnika pokazuju da su roditelji bili vrlo zadovoljni održanom edukacijom (ukupno zadovoljstvo je M=4,5) te da je kvaliteta ostvarenih ciljeva bila u skladu s njihovim potrebama (ocjena izvrsno M=4,5).

Na pitanje o stečenim novim znanjima i vještinama najviše su istaknuli da su na edukaciji stekli znanja o pravima koja mogu ostvariti, saznali gdje se mogu obratiti za pomoć, čuli stručne savjete i upoznali roditelje koji imaju  slična životna iskustva.

Svi sudionici složili su se da su stečene vještine i znanja s ove radionice korisna za primjenu u njihovu svakodnevnom životu.

Edukacija i grupno savjetovanje_u Sloboštini 027

Roditelji su pohvalili edukaciju te predložili da treba redovito održavati ovakve edukacije i uključiti što veći broj roditelja. Roditelji su izrazili i potrebu za uvođenjem grupa potpore, što dodatno potvrđuje važnost ovakvih oblika grupnog rada i stručnih edukacija. Smatraju da je ova edukacija bila korisna jer daje roditeljima samopouzdanje i osjećaj da netko brine o njima i o njihovoj djeci. Sudionici su izjavili da je ovakav oblik edukacija vrlo dobar i potreban za osobe koje su tek postale roditelji djeteta s teškoćama u razvoju i kojima je potrebna pomoć u prvim koracima suočavanja s novom životnom ulogom. Roditelji su izrazili želju da se što više roditelja uključi u savjetovalište te su pohvalili mogućnost buduće komunikacije i savjetovanja.

Zahvaljujemo Ministarstvu socijalne politike i mladih, Centru za rehabilitaciju Zagreb- Sloboština, svim roditeljima i sudionicima edukacije i grupnog savjetovanja te svima koji su na bilo koji način doprinjeli uspješnoj i kvalitetnoj provedbi ovih aktivnosti.

Edukacija i grupno savjetovanje_u Sloboštini 029