Kako donirati

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama je krovna nevladina neprofitna organizacija za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji koja okuplja 31 temeljnu udrugu iz cijele Republike Hrvatske te 40 klubova za osobe s intelektualnim teškoćama, a broji oko 10 000 članova. Savez je osnovan 1957. godine.

Savez okuplja i potiče roditelje, skrbnike i sve građane na izražavanje aktivnosti u korist osoba s intelektualnim teškoćama. Potiče zbrinjavanje, rehabilitaciju, zapošljavanje i socijalno-zdravstvenu zaštitu osoba s IT te ostvarivanje i korištenje njihovih zakonskih prava.
Također, Savez pokreće i podupire inicijative pribavljanja pomoći članovima udruga, odnosno Saveza i obiteljima s članom s intelektualnim teškoćama koji ispunjavaju zakonske uvjete stanja socijalno zaštitne potrebe, radi unapređivanja kvalitete njihova života.
Rad Saveza je javan.

Materijalno financijsko poslovanje i izrada konačnog obračuna obavlja se sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije, a doniranjem Hrvatskom savezu udruga osoba s intelektualnim teškoćama novcu, ostvarujete pravo na porezne olakšice.

Budući da su nam dobrovoljni prilozi i uplate donatora vrlo značajan i neophodan izvor financiranja, nadamo se da ćete i Vi prepoznati našu važnost i podržati naša nastojanja. Zato Vam se obraćamo s molbom da potpomognete radu naše orgnizacije, u skladu sa svojim mogućnostima. Potrebna je zajednička suradnja svih društvenih entiteta kako bi im se omogućio dostojanstven i što kvalitetniji svakodnevni život, ispunjen osmijehom i osjećajem pripadnosti.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama ponosi se transparentnošću trošenja sredstava i strogo namjenskim trošenjem donacija. Svi naši donatori mogu nas kontaktirati i dobiti detaljne financijske izvještaje za sredstva koja su uplatili.

 

Doniranje putem kreditinih i debitnih kartica

Kliknite ovdje kako bi donirali putem kreditnih i debtinih kartica. Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama koristi T-Com Pay Way sustav naplate kreditnih kartica.
Nakon odabira ovog načina plaćanja i izvršenja narudžbe, izravno pristupate zaštićenoj sigurnosnoj vezi u koju upisujete broj kreditne kartice.

Primamo kartice:

kartice

Diners katicama moguće je i obročno uplaćivanje donacije.

Donirajte putem kartice

Uplata donacije putem Opće uplatnice

Vaše donacije za podršku rada Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama možete uplatiti na tekući račun udruge:

Uplatitelj: VAŠE IME I PREZIME, adresa, poštanski broj
Primatelj: Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama
Poziv na broj: Vaš OIB
IBAN: HR8123600001101546141
Opis plaćanja: Uplata donacije

Plaćanje virmanom ili općom uplatnicom (u bilo kojoj banci/pošti) je pogodno za sve koji ne mogu, ili ne žele plaćati kreditnim karticama.
Primjer popunjavanja opće uplatnice:

Uplatnica_donacija.cdr

Zahvaljujemo svima koji ste donirali i koji ćete donirati!


T-COM PAY WAY SIGURAN SUSTAV NAPLATE

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Posebno napominjemo da se podaci o karticama nigdje ne zapisuju ili pamte te su nedostupni djelatnicima Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama ili bilo kojim suradnicima, osim poslovnim bankama s kojima surađujemo.

 

 

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

Obveznici poreza na dobit mogu u svoje rashode poslovanja, koji im umanjuju osnovicu poreza, uključiti darovanja u naravi ili u novcu dana u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje ove djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obveznici poreza na dohodak mogu, po osnovu danih darovanja za neprofitne namjene, povećati svoj osobni odbitak (osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka) za iznose danih darovanja, ali najviše do 2% ukupnih primitaka ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak.

Ako iznos donacije prelazi 2% ukupnog prihoda prethodne godine, potrebno je pribaviti potvrdu nadležnog ministarstva ovisno o namjeni za koju je dana donacija. Iznos porezno dopustive donacije time je praktično neograničen, uz prethodno pribavljenu potvrdu nadležnog ministarstva iz koje je razvidna svrha i program za koji će se donacija utrošiti. Koje je ministarstvo nadležno, ovisi o namjeni za koju se daruje i o djelatnosti organizacije kojoj je namijenjena donacija.

Donacije se porezno priznaju i poduzetnicima koji posluju s gubitkom.

 

DONACIJE I PDV

Zakonom o PDV-u propisano je da se PDV-a oslobađaju samo donacije u novcu.

Ako pravna osoba, obveznik PDV-a, donira uslugu ili dobra na navedenu uslugu obvezan je obračunati PDV. Prema tome, pravna osoba mora voditi evidenciju o doniranoj količini usluga ili dobara kako bi mogla točno odrediti iznos ukupne donacije i obračunati i platiti PDV.

 

Više informacija o poreznim olakšicama pročitajte na: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=180