Baza znanja

Preuzmite klikom na dokumente:

  BROŠURA Javna kampanja za podizanje svijesti o osobama s IT

  BROŠURA Osnove rada na računalu.pdf

  BROŠURA Osnove rada na računalu.pdf

  BROŠURA Poticanje zapošljavanja osoba s IT

  BROŠURA Zapošljavanje osoba s IT

  LETAK Informatičke radionice

  LETAK Zapošljavanje osoba s IT

  PROČITAJTE BEZ PREDRASUDA